Edituri

No manufacturer

Arhanghelii

Arhanghelii

Arhanghelii sunt mesageri divini trimişi de Dumnezeu omenirii. Arhanghelii au mai ales rolul de intermediari între ierarhiile angelice superioare şi umanitate. Faimosul angelolog creştin, Dionisie Areopagitul, descrie acest cor angelic în lucrarea sa Ierarhia Cerească: “Corul Sfinţilor Arhangheli se află pe aceeaşi treaptă cu Corul Întâietorilor Cereşti şi cu Corul Sfinţilor Îngeri. (…) Sfânta treaptă a Arhanghelilor (…) comunică atât cu preasfinţii Întâietori, cât şi cu sfinţii Îngeri. Cu cei dintâi pentru că este întoarsă (orientată) spre Începutul cel care este mai presus de Fiinţă (Dumnezeu), iar cu Îngerii pentru că ea este în acelaşi timp şi o treaptă (ierarhie angelică) tălmăcitoare, primind Iluminările Dumnezeieşti de la Întâietori, în mod ierarhic şi vestindu-le Îngerilor în chip îngeresc şi, în continuare, prin Îngeri, descoperindu-ni-le nouă, pe măsura sfinţeniei fiecăruia dintre noi, şi iluminându-ne astfel în Chip Dumnezeiesc.”

Numele Arhanghelilor

Orice denumire dată fiinţelor cereşti conţine indicaţii despre calitatea lor divină proprie. Arhanghelii conduc, supraveghează îngerii păzitori şi celelalte cete de îngeri, indiferent de misiunea lor. Fiecare arhanghel este conducătorul unei mari legiuni de îngeri în lupta împotriva forţelor întunericului. În tradiţia românească, arhanghelii mai sunt numiţi „Sfinţii Voievozi”, prin echivalarea termenului grecesc care înseamnă „Fruntaşi ai Îngerilor”.

Arhanghelii în Tradiţiile Umanităţii

Arhanghelii sunt cunoscuţi în întreaga omenire, în religiile lumii. Există foarte mulţi arhangheli, unii dintre ei sunt binecunoscuţi în lumea creştină şi sărbătoriţi la anumite date precise, aşa cum este Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gabriel pe 8 noiembrie. În Vechiul Testament şi în Noul Testament sunt menţionate multe descrieri şi intervenţii ale arhanghelilor. Actualmente, în Biblie, sunt menţionaţi arhanghelii Mihail, Gabriel şi Rafael. Anterior, în Biblie, erau menţionaţi şi arhanghelii: Raguel, Uriel, Zerachiel, Chamaliel, Tsaphiel, Metatron, Sandalfon, Jofiel şi alţii. În Apocalipsă sunt menţionaţi 7 arhangheli care sunt înaintea Tronului lui Dumnezeu.

În textele apocrife apar şi alţi arhangheli, cel mai cunoscut dintre aceştia fiind Uriel. Cei mai cunoscuţi şi apelaţi arhangheli sunt Mihail şi Gabriel. Arhanghelii, descrieri şi intervenţii ale arhanghelilor sunt menţionate şi în tradiţia ebraică, islamică, egipteană, persană, greacă, în diferitele tradiţii orientale. În tradiţia Kabbala-ei se comunica cu Dumnezeu prin intermediul arhanghelilor. În cadrul acestei tradiţii se vorbeşte despre 12 sau chiar mai mulţi arhangheli. În tradiţia islamică sunt cunoscuţi 4 arhangheli. În Coran este adeseori citată prezenţa arhanghelilor, în special a arhanghelilor Gabriel şi Mihail.

Arhanghelii sunt Spirite ale Focului Divin

Celebrul ezoterist Rudolf Steiner îi numeşte pe arhangheli “Spirite ale Focului”. Spirite ale focului divin purificator, arhanghelii au ca misiune ducerea la bun sfârşit a planurilor divine pe Pământ. Arhanghelii dăruiesc susţinere spirituală, inspiraţie şi impulsionare. Primim din lumina şi din puterea lor, pentru ca să ne integrăm armonios, cu entuziasm în Macrocosmos. Arhanghelii ne ajută să trezim, să dinamizăm plenar şi să manifestăm dragoste de viaţă, bucurie de a trăi, abnegaţie, armonie, echilibru, inteligenţă în orice situaţie de viaţă, capacitate de reacţie rapidă, putere de a depăşi obstacolele, simţ al umorului, sănătate perfectă şi indestructibilitate fizică.

Atributele Arhanghelilor

Arhanghelii au ca atribute esenţiale: a-L slăvi pe Dumnezeu, mărturisirea credinţei lor prin fapte şi punerea necondiţionată în slujba Dreptăţii Divine. Arhanghelii ne oferă ghidare, sprijin, protecţie, revelaţii, tot ce este necesar pentru evoluţia spirituală, ajutor şi iubire de cea mai bună calitate pentru viaţa de zi cu zi. Fiecare arhanghel este descris, în mod tradiţional, ca având anumite atribute specifice, astfel încât ajutorul său este cerut în mod predilect în anumite situaţii. Arhanghelii ne revelează Infinita Realitate Divină. Atunci când le acceptăm prezenţa, nu facem altceva decât să invităm miracolele să pătrundă în vieţile noastre. Fiinţa umană care reuşeşte, datorită purităţii şi deschiderii sale sufleteşti, să intre în comuniune cu Arhanghelii îşi poate trezi şi amplifica prin intermediul lor o gamă foarte variată de stări, cum ar fi: bucuria, împlinirea, umilinţa, iubirea pentru Dumnezeu, aspiraţia spirituală, pacea, detaşarea, luciditatea, rafinamentul şi dragostea pentru toate celelalte fiinţe umane.

Arhanghelii asigură Armonia dintre viaţa individuală şi cea a colectivităţilor umane

Arhanghelii veghează asupra destinului spiritual al umanităţii. Arhanghelii au roluri specifice pentru a ajuta spiritul colectiv şi universal al umanităţii. Arhanghelii au un rol important în cadrul revirimentului spiritual ce va trebui să se manifeste la nivelul întregii planete. Arhanghelii stabilesc legături divine între sufletele individuale şi sufletele popoarelor. Conform învăţăturilor egiptene arhanghelii sunt inspiratori şi călăuze ale marilor comunităţi umane, grupuri sau popoare. De-a lungul istoriei planetare, mulţi arhangheli au inspirat şi susţinut colectivităţile umane.

Arhanghelii sunt Protectori

Arhanghelii protejează şi ocrotesc fiinţele umane, umanitatea şi planeta. Arhanghelii aduc, acelora care le invocă ajutorul, o protecţie divină infailibilă.

Informații despre Arhangheli găsiți în lucrările: Oracolul celor 12 Arhangheli, Jocul lui Dumnezeu, Cartea Secretă a lui Enoh.

Etichete arhangheli