Edituri

No manufacturer

Enciclopedia astrologiei medicale- de H.L.Cornell

Enciclopedia astrologiei medicale- de H.L.Cornell

ENCICLOPEDIA ASTROLOGIEI MEDICALE

 

Rezultatele pe care această carte le va produce asupra cititorilor și cercetătorilor interesați vor depinde în mare parte, desigur, de atitudinea lăuntrică și de rafinamentul conștinței prin care vor aborda subiectul respectiv.

Mulți cercetători abordează fenomenele metafizice cu o aversiune inveterată, și nu acceptă fapte și concluzii care interferează cu opiniile lor preconcepute și cu credințele dogmatice cu care au crescut.

Asemenea cititori vor fi, în mod necesar, incapabili să înțeleagă mesajele și sfaturile folositoare conținute în următoarele pagini.

Cei care sunt pregătiți, din punct de vedere cosmic, să studieze acest subiect cu o conștiință deschisă, lipsită de prejudecăți, vor descoperi probabil că, deși pot accepta factorii declarați, nu se pot alinia progresului – progresului în gândire, în aplicarea faptelor – indiferent cât de sănătos îi apare acesta.

Expunerea realizată de dr. Cornell în acest tratat asupra unui subiect nou, care a fost suprimat în ultimul secol, nu este decât începutul unei noi ere în domeniul științei vindecării: orice concluzie sau repercusiune care poate apărea de aici nu este decât un pas înainte în direcția corectă.

O știință a cărei semnificație este atât de amplă și a cărei influență asupra întregului domeniu al științei vindecării va fi cu siguranță revoluționară va avea efecte și repercusiuni asupra metodelor învechite, demodate și nepractice, așa cum s-a demonstrat până în prezent.

Dar nu trebuie să trecem cu vederea că, deși deținem atât de multe standarde avansate de trai, există încă foarte mulți oameni bolnavi care umplu spitalele în mod constant. Care este cauza acestui lucru? Atât de mulți „doctori” nu sunt suficienți? Ori nu sunt genul potrivit, nu știu cum să vindece boala sau să ușureze suferința? Ceva este, cu siguranță, greșit! Poate că, la urma urmei, anticii cunoșteau mai multe despre eliminarea durerii și a suferinței atunci când utilizau remedii de bun-simț, precum plantele medicinale, maceratele și cataplasmele făcute din diverse rădăcini, ierburi și frunze.

Tot ce există în această lume a fost creat pentru un scop clar și precis, inclusiv stelele, care au fost prima legătură dintre om și Ceruri. Anticii cunoșteau bine cum să interpreteze influența acestor stele, în special a planetelor asupra tuturor lucrurilor terestre, inclusiv sănătatea noastră.

Unul dintre scriitorii anticii și foarte demn de încredere pe această temă, Ptolemeu, face referiri speciale în lucrarea sa Quadripartite cu privire la influența stelelor asupra localităților aflate la nord și sud de ecuator. Nicholas Culpepper, în tratatul său despre ierburile englezești (ediția 1695) atribuie nu mai puțin de 369 de plante diferitelor planete și corelației lor cu știința vindecării. Dr. L.D. Broughton, în lucrarea sa pe acest subiect (Elements of Astrology) subliniază un aspect foarte convingător și important, faptul că stelele au fost create pentru ceva mai semnificativ decât observarea lor „profesională”.

Un medic vienez eminent, dr. Friedr. Feerhov, a deschis practic drumul în Europa anilor 1914 prin publicarea unui tratat astro-medical, expunând relația strânsă dintre manifestarea fizică și influența metafizică, dintre chimie și biochimie, și distribuirea alchimică a tipurilor umane.

În acele vremuri descoperirile și observațiile sale au fost ridiculizate, evident, chiar de către cei care „criticau exact ceea ce nu puteau înțelege”! De aceea, când aud oameni vorbind despre ceva ce nu cunosc absolut deloc, îmi amintesc de versurile lui Shakespeare din Iulius Cezar, actul I, scena a III-a: „Și ceea ce va apărea ca ofensă pentru noi, aceasta, precum alchimia cea mai îmbelșugată, se va transforma în virtute și valoare”.

Toate lucrurile bune au nevoie de timp! Încă de la începutul Epocii Vărsătorului au fost propuse și expuse noi sisteme în știința vindecării. Cu toate acestea, atacurile îndreptate asupra tuturor aspectelor și metodelor noi de către oligarhia medicală învechită, bine stabilită și organizată (vânzătorii medicali de brevete, injecții și seruri) au creat haos în cadrul exponenților evoluției. Dar, cu toată această opoziție, „vechiul” trebuie să facă loc „noului”, iar acest lucru este valabil și în medicină.

Boala este produsă de către retenția unei materii septice în interiorul trupului; vindecarea poate fi eficientă doar prin eliminarea acestor retenții septice. Disciplinele homeopatice și naturiste au făcut mult mai mult bine decât toate remediile alopate la un loc. Sunt foarte conștient de consecințele acestei afirmații, dar, deoarece am absolvit ambele tipuri de școli, știu foarte bine despre ce vorbesc. Oricine este sceptic în această direcție poate lectura cartea Devils, Drugs and Doctors a dr. Howard W. Haggard, scrisă în 1929.

În prezent există o tendință revoluționară în rândurile practicienilor ortodocși împotriva dogmelor instituțiilor medicale. Dar, cu toată revolta lor, nu pot diminua popularea zilnică, din ce în ce mai mare, a spitalelor din Statele Unite. Ceva nu merge bine. Iar părțile vinovate sunt prea încăpățânate să admită înfrângerea din interior. Aceasta va veni din exterior.

Metodele naturale de vindecare, dacă sunt bine înțelese și în mod chibzuit aplicate, aduc rezultate. Ele eșuează doar atunci când se folosesc plante sufocate: acest lucru se petrece destul de des în ultima vreme, odată cu utilizarea universală a materialelor impermeabile de învelit, care exclud tot oxigenul nu numai din alimente, ci și din materia terapeutică. Nu trebuie să ne mirăm de creșterea intensivă a numărului de cancere de la începerea folosirii acestui material de învelit, care exclude oxigenul.

Dar nu ne ocupăm aici de factorii care „distrug sănătatea”; ideea este de a introduce ceva care va alina suferința umană, iar cartea dr. Cornell este o verigă din lanțul lung al vindecării reale.

Este util să menționăm că dr. Cornell, în ultimii săi ani din viață, a devenit un adept loial al marelui geniu Emanuel Swedenborg care, deși nu a fost un licențiat al vreunei școli ortodoxe, a pus bazele principiilor naturiste. Fără îndoială că dr. Cornell a cules multe indicii din doctrina lui Swedenborg.

Dr. Cornell, pe care, din nefericire, l-am întâlnit prea târziu și l-am pierdut prea repede, a construit un monument viu și nemuritor: generația viitoare îl va onora alături de marile suflete precum Pasteur, Koch, Lavoisier, Roentgen, Florence Nightingale, Lord Lister, pentru contribuția sa adusă omenirii.

Henry J. Gordon, doctor în medicină, doctor în litere și filozofie, doctor în naturoterapie.

Los Angeles, California, 1939