Edituri

No manufacturer

A promite

A promite

A promite

 

„Ei le făgăduiesc libertate, când ei înșiși sunt robii stricăciunii, fiindcă ce te biruiește aceea te stăpânește.”(II Petru, 2:19)

Este imperativ să fiți neîncrezători față de orice promisiuni de recompense venite din lume.

Iisus, care putea să deschidă cele mai vaste orizonturi înaintea ochilor uimiți ai oamenilor, le-a promis crucea, fără de care ei nu se pot îndepărta de lume pentru a ajunge la El.

Există peste tot discipoli neatenți, care acceptă înşelăciunea speculanților ignoranți. Ei încă nu au învățat lecția vie a lucrării pentru care au fost chemați, ca să poată începe o activitate rodnică.

Cei care instigă la revoluții şi creatorii de proiecte absurde promit minuni. Dar dacă ei sunt victime ale ambiției, slujitori ai unor scopuri inferioare sau sclavi ai unor greşeli cumplite, cum pot să aducă altor oameni libertatea sau înălțarea de care ei înşişi rămân atât departe?

Nu credeți în „salvatorii” ale căror acțiuni nu le confirmă mântuirea.

Ar trebui să ştiți că ați fost creați pentru o înălțare glorioasă, calea cea dumnezeiască, adevărul suprem și viața îndumnezeită dar că drumul uşor duce doar în jos. Pentru a creşte, este necesară truda, răbdarea şi perseverența, care sunt condiții esențiale în găsirea iubirii şi a înțelepciunii.

Dacă cineva vă vorbeşte despre valoarea recompenselor, nu-l credeți, căci este posibil ca acela să fie pe o pantă descendentă.

Dar dacă sunteți învățați să vedeți perspective luminoase prin sudoare şi efort personal, atunci acceptați cu bucurie ce vi se spune.

Oricine intuieşte comoara ascunsă în obstacole şi profită de ele pentru a-şi îmbogăți viața se înalță şi merită să fie urmat.

 

Fragment din lucrarea lui Chico Xavier

Calea cea dumnezeiască, Adevărul suprem și Viața îndumnezeită