Edituri

No manufacturer

Arhanghelul Metatron

Arhanghelul Metatron

Arhanghelul Metatron

Numele Arhanghelului Metatron
Arhanghelul Metatron este supranumit „Arhanghelul Chipului lui Dumnezeu”.
Arhanghelul Metatron are un loc privilegiat lângă Tronul Dumnezeiesc – „metatronon”, atunci când desemnează un anumit rang divin, semnifică, în felul acesta, „alături de tron”. 
Datorită acestei proximităţi cu Tronul enigmatic al Gloriei Dumnezeieşti şi a legăturilor sale directe cu Dumnezeu Tatăl, arhanghelul Metatron este supranumit „Arhanghelul Chipului lui Dumnezeu” sau „Arhanghelul Prezenţei Dumnezeieşti”. 
Arhanghelul Metatron are sarcina fundamentală de a-i introduce pe toţi cei care merită înaintea Chipului misterios al lui Dumnezeu. 
Este semnificativ că în limba latină termenul metator poate fi tradus în limba română prin expresia cel care măsoară, iar în limba aramaică şi în terminologia kabbala-istică termenul Matronita este un sinonim pentru Shekina, Natura Feminină Dumnezeiască – ce este Aspectul Feminin fundamental al lui Dumnezeu, Eternul Feminin. 
Arhanghelul Metatron se numără printre singurii doi arhangheli ale căror nume nu se încheie cu sufixul El, care, totodată, este unul dintre Numele lui Dumnezeu în limba ebraică. 
Cel de-al doilea arhanghel al cărui nume nu se încheie cu sufixul El este arhanghelul Sandalfon, împreună cu care Metatron, se poate spune că, realizează o relaţie subtilă de complementaritate.
Deloc întâmplător, arhanghelul Sandalfon este, de asemeni, considerat ca fiind un aşa-zis frate geamăn al arhanghelului Metatron.
Arhanghelul Sandalfon este nu numai tovarăşul şi totodată prietenul arhanghelului Metatron, căci în plus el este şi fratele spiritual al acestuia, al arhanghelului Metatron. 
În plus, aceşti doi arhangheli, respectiv Metatron şi Sandalfon, mai sunt descrişi, uneori, ca fiind singurii arhangheli ce au apărut printr-un proces de evoluţie lăuntrică accelerată ce a făcut să survină un proces de îndumnezeire extraordinară a unor fiinţe umane, care la origini au fost alese şi apoi înălţate la Cer, prin intermediul Voinţei lui Dumnezeu. 
Acest aspect ar putea să explice motivul pentru care ei sunt, aşa cum am arătat anterior, singurii arhangheli al căror nume nu conţine sufixul El

Arhanghelul Metatron este mediatorul teofaniilor
Arhanghelul Metatron este, totodată, considerat gardianul, trimisul şi mediatorul prin intermediul căruia apar şi se manifestă teofaniile în lumea vizibilă. 
Teofania este Manifestarea sensibilă, în lumea vizibilă, a lui Dumnezeu. 
Teofania este întotdeauna momentul unei comunicări şi a unei comuniuni rare, incomparabile între fiinţele umane sau între fiinţa umană şi Creatorul ei. 
Fiecare teofanie face să apară un inefabil contact, o deschidere aşa-zisă a Cerului Dumnezeiesc în direcţia lumii manifestate şi, în felul acesta, devine cu putinţă o transmisie divină sau chiar o revelaţie.
Tocmai de aceea se spune că arhanghelul Metatron este „Arhanghelul Chipului lui Dumnezeu”. 
El este agentul prin excelenţă al teofaniilor şi, tocmai de aceea, el este, totodată, acela care reuneşte toţi profeţii şi mesagerii divini. 
În anumite texte ezoterice, arhanghelul Metatron este descris prin termenul, „Cel care face să se manifeste teofaniile”.
Orice învăţătură Dumnezeiască autentică trebuie să aibă la originea ei o teofanie, un act divin ce îi conferă o validitate sigură, o relaţie transcendentă ce marchează prin pecetea sa valoarea supraumană a revelaţiilor sau a viziunii mesagerului respectiv. 
Arhanghelul Metatron este unanim considerat, atât în cadrul angelologiei creştine, cât şi în cadrul angelologiei ebraice, ca fiind un mesager fundamental al lui Dumnezeu. 
Arhanghelul Metatron ni-L poate revela, prin intermediul graţiei sale divine, într-un mod direct pe Dumnezeu şi tocmai de aceea el este privit de către marii iniţiaţi ca fiind un mesager esenţial între om şi Dumnezeu, ce face cu putinţă să se unească într-un mod extatic, Dumnezeiescul cu fiinţele umane ce sunt pregătite să li se reveleze enigmatica şi teribila Realitate a aşa-zisei Feţe a lui Dumnezeu Tatăl.

Arhanghelul Metatron este scrib al lui Dumnezeu
Arhanghelul Metatron este căpetenia îngerilor şi, totodată, el este un sui-generis scrib al lui Dumnezeu. 
Printre altele, el este cel care ţine o evidenţă a tuturor păcatelor grave ale omenirii.
În conformitate cu anumite texte apocrife, profetul şi scribul Enoh cel faimos, despre care se spune că se afla în Prezenţa lui Dumnezeu şi că şi-a păstrat nealterată puritatea ce i-a venit de la Dumnezeu în timpul vieţii sale de muritor pământean, a devenit apoi un mare iniţiat în domeniul tainelor divine, cereşti pentru că a primit o carte plină de Taine Dumnezeieşti ce erau revelate şi care carte i-a fost oferită de către Îngerul Raziel. 
În această carte erau consemnate Învăţături Dumnezeieşti fundamentale despre Lucrarea lui Dumnezeu, atât cea care este în curs cât şi cea care urmează să se realizeze în sfera Planetei Pământ. 
Datorită meritelor sale cu totul deosebite, ulterior Dumnezeu a decis ca Enoh să fie înălţat la Cer fără a cunoaşte aşa-zisul proces al morţii fizice. 
Prin intermediul Graţiei Divine Enoh a fost investit cu anumite puteri divine, devenind, în cele din urmă, cel care actualmente este arhanghelul Metatron. 
Arhanghelului Metatron i s-a oferit o misiune divină în Ceruri şi anume el 
urma să consemneze şi să supravegheze în permanenţă tot ceea ce este consemnat în Cronica Dumnezeiască.
În felul acesta, el ştie tot ceea ce se petrece în sfera Pământului.
Anumite tratate kabbala-istice afirmă că arhanghelul Metatron ar fi, de fapt, rezultanta unui proces de transfigurare angelică a marelui iniţiat Enoh, iar arhanghelul Sandalfon ar fi, de fapt, rezultanta unei transfigurări angelice a Profetului Ilie.
Este, totodată, evident că Dumnezeu le-a încredinţat, atât arhanghelului Metatron, cât şi arhanghelului Sandalfon, misiuni importante, divine, nemuritoare pe care amândoi le au în ipostaza de arhangheli şi toate acestea le-au fost oferite pentru a-i răsplăti într-un mod Dumnezeiesc pentru acţiunile lor profund benefice, divine, pe care le-au realizat în timpul vieţii lor fizice pe Pământ. 
Acţionând în felul acesta, din raţiuni pline de înţelepciune, care sunt numai de El cunoscute, Dumnezeu le-a permis totodată, atât arhanghelului Metatron, cât şi arhanghelului Sandalfon, să-şi continue acţiunile divine în Ceruri.

Arhanghelul Metatron manifestă Clemenţa şi Dreptatea Dumnezeiască
Arhanghelul Metatron este acela prin care se manifestă, într-un anume fel, Aspectul Dumnezeiesc al Clemenţei şi al Dreptăţii. 
Metatron este, totodată, conducătorul aşa-ziselor oştiri celeste, ceea ce semnifică că prin sfera sa de forţă se manifestă din plin principiul puterii regale cât şi acela al puterii sacerdotale sau pontificale, ce îi conferă totodată funcţia divină de mediator. 
În unele scrieri, el apare ca fiind un important avocat ceresc, el este considerat ca fiind mai marele ierarhiilor angelice. 
În alte scrieri, el apare ca fiind Cancelarul Raiurilor şi Regele îngerilor.

Arhanghelul Metatron ne oferă accesul la Înţelepciunea Dumnezeiască
În unele texte ezoterice, arhanghelul Metatron este prezentat ca fiind, citez: „Geniul acestei lumi”, evident, este vorba de ipostaza de geniu divin. 
Fiind Îngerul Prezenţei Dumnezeieşti, arhanghelul Metatron ne ajută să înţelegem într-un mod profund, global, intuitiv ce se petrece acum sau în fiecare clipă în realitatea sferei Pământeşti. 
Cu alte cuvinte, arhanghelul Metatron ne oferă într-un mod direct şi nemijlocit accesul la Înţelepciunea Dumnezriască şi el ne ajută să trezim şi să dinamizăm în universul nostru lăuntric celelalte Virtuţi Dumnezeieşti. 
De altfel, atunci când este privit dintr-un punct de vedere ezoteric, numele său mai înseamnă, în limba ebraică, „Marele Învăţător divin”. 
Cei iniţiaţi, cât şi unii înţelepţi, consideră că arhanghelul Metatron inspiră într-un mod tainic, asistă şi susţine fiecare formă de iniţiere spirituală autentică ce se manifestă în sfera Planetei Pământ, el fiind acela care impulsionează mereu, în toate epocile şi în toate conjuncturile, evoluţia spirituală a umanităţii. 
Metatron este considerat ca fiind cel mai înţelept dintre toţi arhanghelii ce sunt cunoscuţi în tradiţia ebraică.

Arhanghelul Metatron ne oferă accesul la Atotputernicia Dumnezeiască
În anumite texte ezoterice, arhanghelul Metatron este descris prin anumiţi termeni, cum ar fi „Întâiul”, „Cel mai puternic dintre cei puternici”, „Regele Îngerilor”, „Primul dintre Arhanghelii lui Dumnezeu”, „Slujitorul umil ce este dăruit în totalitate lui Dumnezeu”.
Arhanghelul Metatron este cel care transmite mesajele sacre şi poruncile lui Dumnezeu către toţi arhanghelii. 
Totodată, el este un important mesager al Voinţei Atotputernice a lui Dumnezeu Tatăl.
Arhanghelul Metatron ne oferă într-un mod direct şi nemijlocit accesul la Atotputernicia Dumnezeiască.
Metatron este considerat ca fiind cel mai puternic dintre toţi arhanghelii ce sunt cunoscuţi în tradiţia ebraică, tradiţie care menţionează în plus că Metatron este arhanghelul ce protejează şi veghează asupra enigmaticului arbore al vieţii din mitica grădină a Edenului. 
Este important să menţionăm, tot în această direcţie, că numele Metatron este echivalent, din punctul de vedere al numerologiei sacre, cu termenul ce desemnează starea de Atotputernicie Dumnezeiască, în limba ebraică „Sadai” - „Dumnezeu cel Atotputernic” în traducere românească.

Invocarea Arhanghelului Metatron
În tradiţia ebraică, Metatron este asociat intim cu cea mai înaltă sferă divină, supranumită Keter, sau focarul misterios al Transcendenţei Dumnezeieşti.
În mod particular, el este, de asemeni, intim asociat aşa-numitei: „coloane albe a templului” am încheiat citatul, care, în cadrul simbolismului tradiţiei kabbala-istice, semnifică aspectul solar, masculin, cealaltă „coloană de culoare neagră”, simbolizând aspectul feminin, lunar, iar această coloană enigmatică este intim asociată fratelui său divin, care este arhanghelul Sandalfon.
Arhanghelul Metatron este, uneori, reprezentat iconografic ca ţinând în mână un pergament ce conţine fundamentale Revelaţii Dumnezeieşti.
Atunci când invocăm, cu o credinţă puternică, profundă, deplină, în universul nostru lăuntric, Numele şi Prezenţa tainică a Arhanghelului Metatron, în fiinţa noastră apare o stare distinctă ce evidenţiază că începem să beneficiem de pe urma influenţei lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm şi cu o credinţă deplină, la realitatea existenţei Arhanghelului Metatron îl chemăm totodată, îl invocăm în universul nostru lăuntric, putem după aceea să intrăm şi să ne menţinem în stare de comuniune cu realitatea lui tainică. 
Nu trebuie să uităm nicio clipă că pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie să nu uităm că este în prealabil necesar să-i cerem de fiecare dată ajutorul.