Pachet promoțional - ISIS dezvăluită. Vol. 1-4 Mărește

ISIS dezvăluită, Vol. 1-4

nou

Autor: Helena Petrovna Blavatsky
Editura: Ganesha
Format: 14.5x21.0 cm
Numar pagini: 488, 574, 464, 368

Mai multe detalii

176,00 lei TVA inclus

Instead of 195,00 lei

Mai multe informații

„Ego sum qui sum.” - Eu sunt cel ce sunt (lat.) (n.trad.)
(Axiomă a filozofiei hermetice)

         Lucrarea "Isis Dezvăluită" este rodul unor strânse legături cu unii iniţiaţi şi mistici ai Orientului, precum şi un rezultat direct al studiului ştiinţei lor. Ea se adresează celor care sunt dispuşi să accepte adevărul, indiferent unde s-ar găsi acesta, şi să-l apere chiar sfi dând prejudecăţile înrădăcinate ale celorlalţi. Intenţia lucrării este de a-l ajuta pe studentul în ştiinţele oculte să repereze principiile vitale pe care se fundamentează sistemele filozofice ale anticilor.
         Cartea este scrisă cu toată sinceritatea. Scopul ei este de a face dreptate și de a exprima adevărul fără părtinire sau prejudecată. Însă nu manifestăm indulgență pentru eroarea ținută la mare preț și nici reverență față de autoritatea însușită în mod fraudulos. Nu credem în niciun fel de Magie care depășește orizontul și capacitatea minții umane și nici într-un „miracol”, fi e el divin sau diabolic, dacă acesta ar implica transgresarea legilor naturii instituite din veșnicie. Cu toate acestea, acceptăm afirmația că inima umană nu s-a exprimat încă în întregi-me și că niciodată nu am atins, și cu atât mai puțin înțeles, întreaga întindere a puterilor sale.

         Când vedem o fiinţă muritoare manifestând capacităţi uluitoare, controlând forţele naturii şi deschizându-se lăuntric pentru a vedea lumea Spiritului, mintea reflexivă este copleşită de convingerea că dacă Eul spiritual al unui singur om poate să facă atât de mult, SPIRITUL-TATĂ trebuie să poată infinit mai mult, la fel cum întregul ocean depăşeşte incomensurabil o singură picătură de apă, în volum şi putere.  Ex nihilo nihil fit (Din nimic nimic nu iese): demonstrează existenţa sufletului omului prin intermediul puterilor sale uluitoare şi ai demonstrat că Dumnezeu există! Nu va mai fi necesară o credinţă oarbă, pentru că aceasta va fi înlocuită de CUNOAŞTERE.

Citeşte Isis Dezvaluita, volumele 1-4 şi separat:

     ISIS dezvăluită. Partea I - Știința, Vol. 1

     ISIS dezvăluită. Partea I - Știința, Vol. 2

     ISIS dezvăluită. Partea II - Teologia, Vol. 3

     ISIS dezvăluită. Partea II - Teologia, Vol. 4

INTRODUCERE - fragment  -

         Se află undeva în lume o carte străveche, care provine din vremuri atât de îndepărtate, încât un anticar din timpurile noastre ar putea chibzui la nesfârşit fără să-şi dea seama din ce este alcătuit materialul pe care a fost consemnată. Există la ora actuală doar un singur exemplar din această carte. Ea fundamentează cel mai vechi document al culturii ebraice cu privire la ştiinţa ocultă Siphra Dzeniouta – şi, la data consemnării sale scrise, era deja considerată o relicvă a literaturii. Una din ilustraţiile pe care le găsim în ea este o reprezentare a Esenţei Divine care emană din fiinţa lui ADAM, asemănătoare cu un arc circular de lumină. Atingând punctul cel mai înalt al circumferinţei, inefabila Lumină glorioasă se reîntoarce pe pământ sub forma unui vortex, aducând cu sine o formă superioară a fiinţei umane. Pe măsură ce se apropie tot mai mult de planeta noastră, Emanaţia este tot mai întunecată, pentru ca, în clipa în care atinge Pământul, să aibă culoarea cea neagră a nopţii.          Filozofii hermetici din toate timpurile cred cu străşnicie, în baza a şaptezeci de mii de ani de experienţă, după cum afirmă chiar ei, că materia a devenit, în timp, datorită păcatului, mai grosieră şi mai densă decât era în momentul creaţiei primordiale a omului şi că la începuturi trupul uman era pe jumătate alcătuit dintr-o materie eterică. De asemenea, înainte de cădere, omul comunica liber cu alte lumi, acum nevăzute. Dar, începând de atunci, materia a devenit un obstacol extrem de puternic, care ne împiedică să luăm legătura cu lumea spiritelor. Tradiţiile ezoterice străvechi ne învaţă de asemenea că înainte de creaţia simbolică a lui Adam, aici pe pământ au trăit şi au pierit mai multe rase de fi inţe umane, fiecare făcând loc unei alteia.          Oare aceste exemplare umane din trecut erau maievoluate? Aparţineau poate, unele dintre acestea, acelei rase de oameni înaripaţi menţionaţi de Platon în al său dialog Phaidros?
Iată o sarcină demnă de lăsat în seama ştiinţei. Peşterile cu inscripţii străvechi din Franţa, precum şi relicvele aparţinând epocii de piatră pot reprezenta un punct de plecare în această direcţie.
Odată cu dezvoltarea acestui ciclu, ochii fi inţei umane s-au deschis tot mai mult, până ce au ajuns să deosebească „binele şi răul”, la fel ca înşişi Elohimii. După ce a atins maximul, ciclul a căpătat o direcţie descendentă. Când curbura arcului a atins punctul în care era perfect paralel cu linia fixă a planului terestru, omul a fost înzestrat de Natură cu „un înveliş de piele”, iar Domnul Dumnezeu „l-a acoperit cu veşminte”.
         Aceeaşi convingere în pre-existenţa unei rase mult mai spirituale decât cea căreia îi aparţinem acum poate fi descoperită şi în cadrul tradiţiilor străvechi ale aproape tuturor popoarelor. În străvechiul manuscris în limba quiche, publicat de Brasseur de Bourbourg – Popol Vuh – se afirmă că cea dintâi rasă de oameni era înzestrată cu puterea raţiunii şi cu capacitatea de a vorbi, cu clarviziune şi omniscienţă. Conform lui Filon din Alexandria, peste tot în jurul nostru se află o mulţime de spirite invizibile, unele dintre acestea fiind eliberate de rău şi nemuritoare, în timp ce altele sunt rele şi muritoare. „Suntem urmaşii fi ilor lui EL, şi trebuie să ne redobândim statutul de copii ai lui EL”. Iar afirmaţia clară a gnosticului anonim care a consemnat Evanghelia după Ioan şi care spune că „toţi cei care L-au primit”, adică toţi cei care au urmat şi au pus în practică doctrina ezoterică a lui Iisus „vor deveni fii ai lui Dumnezeu”, subliniază aceeaşi convingere. (I., 12.) „Nu ştiţi voică sunteţi nişte dumnezei?” a exclamat Învăţătorul. Platon descrie admirabil în al său Phaidros starea omului primordial, precum şi ceea ce va redeveni acesta: înainte şi după „pierderea aripilor” – înainte şi după vremurile când „trăia printre zei, el însuşi un zeu al lumii spiritelor”. Încă din cele mai străvechi timpuri, sistemele filozofi ce religioase ne-au învăţat că întregul univers este locuit de fiinţe divine şi spirituale de diverse rase. Dintr-una dintre aceste rase a evoluat, de-a lungul timpului, ADAM, omul primitiv. Calmucii, precum și alte triburi din Siberia, descriu în legendele lor și alte creații, anterioare rasei umane curente. Acele ființe, spun ei, erau înzestrate cu o cunoaștere fără limite și au îndrăznit chiar să se revolte împotriva Marelui Spirit Conducător. Acesta i-a pedepsit pentru mândria lor și, pentru a-i umili, i-a încătușat în trupuri materiale, acoperindu-le astfel simțurile. Puteau să se elibereze din acestea doar printr-o îndelungată penitență, autopurificare și transformare a fi inței. Triburile respective cred că șamanii lor se bucură uneori de puterile divine pe care le aveau la origini toate ființele umane. - Fragment, "Isis Dezvaluita", Vol. I, pag 65

Pack content

11 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (0)