New Mayamata Mărește

Mayamata

nou

Tratat despre arhitectură, construcții și iconografie

Lambodar

format 16,5 x 23,3 cm

408 pagini

Mai multe detalii

80,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

Mayamata este un tratat general, vastuśāstra, scris în sanscrită, dar originar din India dravidiană, cel mai probabil din regiunea tamilă; face parte din literatura Śaivită āgama-ică, fără ca această conexiune să fie însă marcată de un sectarism pronunțat, iar scrierea ei trebuie să fi avut loc în perioada Cola, atunci când arhitectura pe care o descrie a atins apogeul maturizării sale. Cuprinde aproximativ 3300 de versuri și este împărțită în 36 de capitole, fiind identificată ca fiind vastuśāstra, adică un tratat despre locuințe, deoarece vastu se definește ca fiind „locul unde locuiesc ființele muritoare sau nemuritoareˮ. Această definiție este urmată de specificări care arată faptul că conceptul de locuință este foarte larg și se împarte în patru categorii: Pământul (considerat ca fiind locuința originară), clădirile, vehiculele și scaunele (acestea trei din urmă fiind „vāstuˮ, ce derivă din primul „vastuˮ, adică Pământul). Prin adăugarea iconografiei la această listă, rezultă ansamblul rezumativ, dar complet, al conținutului lucrării.
Mayamata este structurată în trei secțiuni mari: prima (capitolele 1-10) tratează terenurile de locuit, adică primul vastu; a doua secțiune tratează clădirile (capitolele 11-30), iar a treia secțiune (capitolele 31-36) tratează ultimele două vastu: vehiculele și scaunele, și iconografia (imaginile de Liṅga și piedestalele lor). În aceste secțiuni sunt cuprinse capitole întregi sau pasaje importante consacrate unor subiecte specifice din sfera tehnică sau a ritualurilor, care determină fazele construcției: sistemul de măsurători și calitatea arhitecților (capitolul 5), orientarea și amplasarea (capitolele 6-7), ofrandele aduse zeităților terenului (capitolul 8), depozitul din fundație (capitolul 12), îmbinările (capitolul 17), ritualurile de finalizare a construcției unui templu sau pentru prima intrare în casă (capitolele 18 și 28) și lucrarea de renovare și ritualurile aferente (capitolul 35).

Cuprins
Introducere
I. Literatura tehnică și Mayamata / 3
II. Pământul și terenurile / 8
III. Edificiile / 16
IV. Vehiculele, scaunele și iconografia / 48
V. Teoria și practica / 53
Lista de figuri / 59
Cuprins analitic / 60
Capitolul 1 • Rezumat / 81
Capitolul 2 • Terenurile pentru locuințe / 83
Capitolul 3 • Examinarea terenului / 85
Capitolul 4 • Luarea în posesie a terenului / 87
Capitolul 5 • Sistemul de măsurători / 89
Capitolul 6 • Orientarea / 92
Capitolul 7 • Dispunerea zeilor în diagrame / 96
Capitolul 8 • Regulile pentru ofrande / 101
Capitolul 9 • Planificarea satelor / 103
Capitolul 10 • Regulile pentru localități / 115
Capitolul 11 • Numărul de etaje și dimensiunile lor / 123
Capitolul 12 • Plasarea depozitului din fundație / 126
Capitolul 13 • Regulile pentru socluri / 136
Capitolul 14 • Regulile pentru baze / 138
Capitolul 15 • Dimensiunile stâlpilor și alegerea materialelor / 145
Capitolul 16 • Regulile pentru antablatură / 155
Capitolul 17 • Regulile pentru îmbinări / 163
Capitolul 18 • Regulile pentru construirea acoperișurilor și încheierea lucrărilor de construcție / 169
Capitolul 19 • Regulile pentru templele cu un singur nivel / 187
Capitolul 20 • Regulile pentru templele cu două nivele / 194
Capitolul 21 • Regulile pentru templele cu trei nivele / 199
Capitolul 22 • Regulile pentru templele cu patru sau mai multe nivele / 209
Capitolul 23 • Regulile pentru incinte și pentru altarele însoțitorilor / 218
Capitolul 24 • Regulile pentru porți / 230
Capitolul 25 • Regulile pentru pavilioane și săli / 242
Capitolul 26 • Regulile pentru case / 261
Capitolul 27 • Caracteristicile caselor pentru cele patru clase / 285
Capitolul 28 • Intrarea în casă / 300
Capitolul 29 • Regulile pentru palatele regale / 305
Capitolul 30 • Regulile pentru uși / 329
Capitolul 31 • Regulile pentru vehicule / 341
Capitolul 32 • Regulile pentru paturi și scaune / 347
Capitolul 33 • Caracteristicile unui Liṅga / 350
Capitolul 34 • Caracteristicile piedestalurilor / 366
Capitolul 35 • Regulile pentru renovări / 375
Capitolul 36 • Iconografia / 382
Anexa • Unde și când se stabilește o fântână / 405

30 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (0)