CODEX ALIMETARIUS

nou

Autor: Andrei Gămulea, Gregorian Bivolaru
Editura: Shambala
Format: 14x20,5 cm
Numar pagini: 208+240+DVD

Codex Alimentarius (două volume + un DVD)
Un evident şi cutremurător genocid planetar deghizat

Mai multe detalii

49,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

În ultimii ani, denumirea Codex Alimentarius a ajuns să fie tot mai cunoscută ca fiind numele unui cod general de reglementări şi direcţii privind producerea, furnizarea şi consumarea alimentelor. Codex Alimentarius a apărut încă din anul 1963, acesta fiind opera Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).

Cu toate că ONU are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internaţională şi respectarea dreptului internaţional, Codex Alimentarius s-a dovedit gradat a fi un veritabil duşman al oamenilor, în loc de a îndeplini rolul declarat cu mult aplomb de instrument de protejare a consumatorilor din toată lumea.

Dincolo de unele declaraţii de intenţii de-a dreptul înduioşătoare pentru cei naivi şi creduli, marii patroni ai industriei farmaceutice şi agro-alimentare, în cârdăşie cu aşa-zişii „iluminaţi” afl aţi la vârful francmasoneriei mondiale, au cel mai mare interes în privinţa legiferării Codex Alimentarius şi acţionează sistematic de ani de zile în direcţia eliminării complete a oricărei concurenţe independente şi a oricărei rezistenţe împotriva monopolului pe care vor să-l instaureze pas cu pas. Putem anticipa că, dacă prevederile abuzive din Codex Alimentarius ar fi generalizate, oamenii ar fi tot mai condiţionaţi, riscând să devină dependenţi de produsele otrăvite ale unei industrii globaliste duşmănoase la adresa vieţii şi a oamenilor de rând în general, care sunt trataţi ca nişte animale de povară cu faţă umană care pot fi mânate după bunul plac al unei aşa-zise elite mondiale formată din mari bancheri şi industriaşi.

În orice caz, marile corporații farmaceutice, precum și cele de comerț internațional fac tot ce le stă în putere pentru a declara obligatoriu acest Codex Alimentarius în toate țările, mai ales prin infl uențarea guvernelor și a centrelor educaționale din numeroase țări.
Pe măsură ce factorii de decizie vor fi corupți (proces afl at în plină desfășurare), iar oamenii vor fi păcăliți să accepte prevederile Codex Alimentarius, acest instrument de dominare mondială va căpăta putere din ce în ce mai mare și astfel se va apropia de legiferare. Agenții Organizației Mondiale a Comerțului au în vedere supunerea tuturor țărilor din lume unei singure „legi” care să fi e sub controlul total, iar aceasta se dorește a fi tocmai „Codex Alimentarius”. Ca sancțiune, țările care nu vor accepta Codex Alimentarius vor fi mai întâi lipsite de privilegii comerciale și izolate, pentru ca apoi, în fața lipsirii de avantaje, legiferarea să fi e impusă prin constrângere...


Cuprinsul cărţii: „Codex Alimentarius“

 • CUPRINSUL VOLUMULUI 1
  • INTRODUCERE
  • CODEX ALIMENTARIUS - UN INSTRUMENT INSIDIOS AL GLOBALIZĂRII
   • Comisia Codex Alimentarius este în realitate un forum legislativ internaţional finanţat prin intermediul intereselor corporatiste şi globaliste ale aşa-zişilor „iluminaţi“ care acţionează din umbră
   • Codex Alimentarius acoperă sau altfel spus acaparează, într-un mod silnic, aproape toate sectoarele de activitate ce există în domeniul alimentar
   • Structura mafiotă de tip „caracatiţă mondială“ a sinistrei Comisii Codex Alimentarius face în mod straniu şi paradoxal posibilă impunerea prin intermediul unei dictaturi internaţionale a schimbării multora dintre legile interne ale statelor
   • Procedurile în mod evident dictatoriale de lucru precum şi selectarea preferenţială şi nedemocratică, ori altfel spus „pe sprânceană“, a participanţilor la şedinţele comitetelor pentru elaborarea lui Codex Alimentarius
   • Aberantul comitet pentru probleme de nutriţie şi alimente ce sunt utilizate pentru regimuri dietetice speciale
   • O uimitoare şi mârşavă capcană a unei aşa-zise armonizări sau cum sunt introduse în mod abuziv prevederile existente în Codex Alimentarius în legislaţia tuturor ţărilor
  • CODEX ALIMENTARIUS REPREZINTĂ O VĂDITĂ AMENINŢARE LA ADRESA DREPTULUI FIINŢELOR UMANE DE A BENEFICIA DE HRANĂ, LA ADRESA AGRICULTURII ORGANICE, LA ADRESA UTILIZĂRII PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE, LA ADRESA FOLOSIRII SUPLIMENTELOR ALIMENTARE, PRECUM ŞI A PRODUSELOR SAU A TERAPIILOR NATURALE
   • Încălcarea abuzivă şi fără precedent a dreptului de a beneficia de o hrană sănătoasă adecvată al fiinţelor umane prin impunerea unui sever sistem de control ce va fi exercitat asupra resurselor alimentare la nivel global
   • Încălcarea flagrantă a suveranităţii alimentare de care au beneficiat până acum fiinţele umane este o practică frecventă în cadrul reţelei criminale ce a fost structurată de către forum internaţional Codex Alimentarius
   • Sabotarea impertinentă a suveranităţii alimentare prin intermediul multiplelor piedici ce sunt impuse de către Codex Alimentarius economiilor naţionale
   • Codex Alimentarius prevede printre altele alterarea conţinutului alimentelor prin tot felul de mijloace ce la va face să devină nocive
   • Prin intermediul prevederilor sale aberante, Codex Alimentarius face ca hrana să fie umplută cu felurite substanţe otrăvitoare care, unele dintre ele, sunt foarte periculoase
   • Codex Alimentarius promovează cu impertinenţă în domeniul alimentar tehnologii bizare care au efecte nefaste asupra sănătăţii fiinţelor umane
   • În conformitate cu prevederile aberante ale Codex Alimentarius, o mulţime de aditivii chimici toxici sunt impuşi şi folosiţi aproape peste tot ca o insidioasă armă letală lentă, ce va decima populaţia globului pământesc
  • UN SCURT ŞI SEMNIFICATIV ISTORIC AL ÎNTÂLNIRILOR CELOR CARE AU ELABORAT CODEX ALIMENTARIUS CE A FOST REALIZAT DIN PERSPECTIVA UNOR PERSOANE CARE AU PARTICIPAT EFECTIV LA ÎNTÂLNIRILE COMITETELOR CODEX ALIMENTARIUS (2000-2007)
   • Reuniunea Comitetului Codex pentru nutriţie şi alimente cu utilizări dietetice speciale ce s-a desfăşurat la Berlin în anul 2000
   • Reuniunea Comitetului Codex Alimentarius pentru nutriţie şi alimente cu utilizări dietetice speciale ce s-a desfăşurat la Berlin în anul 2001. Aceasta a fost un nou pas în crearea şi implementarea măsurilor nefaste ce sunt impuse prin intermediul lui Codex Alimentarius
   • Reuniunea Comitetului Codex Alimentarius pentru nutriţie şi alimente cu utilizări dietetice speciale de ce a avut loc la Berlin începând cu anul 2002 s-a dovedit a fi de fapt o făcătură prin înscenarea unor pretinse dezbateri privind aşa-numitele „linii directoare“
   • Reuniunea Comitetului Codex Alimentarius pentru nutriţie şi alimente cu utilizări dietetice speciale ce a avut loc în anul 2003 a continuat cu impunerea unor măsuri de „sugrumare“ a producerii şi utilizării vitaminelor şi a mineralelor naturale
   • Reuniunile Comitetului Codex Alimentarius pentru nutriţie şi alimente cu utilizări dietetice speciale ce au avut loc în anul 2004 au promovat în mod aberant procedurile de îngrădire a libertăţii de alegere a consumatorilor care în felul acesta sunt limitaţi şi sugrumaţi în domeniul alimentar
   • În anul 2005, reuniunile Comitetului Codex Alimentarius pentru nutriţie şi alimente cu utilizări dietetice speciale au culminat cu reducerea la tăcere a tuturor acelora care aveau puncte de vedere diferite faţă de acelea ale Comisiei
   • În cadrul întâlnirilor Codex Alimentarius ce au avut loc în anul 2006 au fost impuse măsuri drastice de interzicere a oricărei menţiuni favorabile privitoare la efectele benefice asupra sănătăţii ce ar fi trebuit să figureze pe etichetele produselor naturale şi al suplimentelor alimentare naturale
   • După cenzurarea drastică a etichetării produselor alimentare şi a tuturor suplimentelor alimentare în cadrul reuniunilor Codex Alimentarius, în anul 2007 a fost evidenţiat efortul oficialilor Codex pentru promovarea organismelor modificate genetic (OMG) prin intermediul unei etichetări insidioase şi înşelătoare a produselor
 • CUPRINSUL VOLUMULUI 2
  • UN SCURT ŞI SEMNIFICATIV ISTORIC AL ÎNTÂLNIRILOR CELOR CARE AU ELABORAT CODEX ALIMENTARIUS CE A FOST REALIZAT DIN PERSPECTIVA UNOR PERSOANE CARE AU PARTICIPAT EFECTIV LA ÎNTÂLNIRILE COMITETELOR CODEX ALIMENTARIUS
   • Măsurile în mod evident criminale pentru introducerea în alimentele de larg consum a feluritelor substanţe ce sunt dăunătoare sănătăţii fiinţelor umane au continuat în anul 2008, începând cu cea de-a 40-a reuniune a comitetului Codex Alimentarius pentru implementarea aditivilor alimentari (CCFA)
   • În cursul anului 2009 au fost promovate, din ce în ce mai mult, felurite substanţe dăunătoare sănătăţii fiinţelor umane prin intermediul documentelor ce au fost aprobate în cadrul comisiilor de specialitate ale Codex Alimentarius
   • În vreme ce în cadrul dezbaterilor specifice Codex Alimentarius pentru etichetarea produselor OMG se invocă neştiinţa consumatorilor pentru a justifica nemenţionarea corectă a prezenţei malefice (în timp) a acestora, în cazul evaluării suplimentelor alimentare sunt ticluiţi tot felul de indicatori care mai de care mai complicaţi şi absconşi ce avertizează cu privire la nişte presupuse riscuri
   • O gravă şi înşelătoare decizie cu privire la etichetarea produselor alimentare ce conţin organisme modificate genetic (OMG) a fost adoptată în cadrul celei de-a 39-a reuniuni a comitetului Codex Alimentarius pentru etichetarea alimentelor (CCFL), ce s-a desfăşurat la Quebec, Canada, în luna mai 2011
  • LANŢUL ÎN MOD EVIDENT NEFAST AL MĂSURILOR ADMINISTRATIVE DEZASTRUOASE CE ESTE DECLANŞAT LA TOATE NIVELURILE PRIN INTERMEDIUL STANDARDELOR RESTRICTIVE ABERANTE CODEX ALIMENTARIUS ÎN ÎNTREAGA LUME ŞI IMPLICIT ÎN ROMÂNIA
   • Un exemplu semnificativ de document ce a fost elaborat în Europa şi care conţine prevederi restrictive abuzive privitoare atât la plantele medicinale şi aromatice, cât şi la suplimentele alimentare şi chiar la remediile naturale
   • Directiva europeană cu privire la produsele medicinale tradiţionale pe bază de plante de leac (THMPD) este în realitate o armă letală ce va putea fi folosită într-un mod insidios împotriva viitoarelor produse din plante medicinale, a remediilor naturale ce ar putea fi preparate din acestea, precum şi a tuturor suplimentelor alimentare
   • Multiplele efecte dezastruoase ce sunt provocate prin implementarea directivei europene (THMPD) reprezintă un exemplu elocvent şi totodată şocant al modului opresiv şi dictatorial prin care standardele aberante gen Codex Alimentarius sunt impuse vrând-nevrând în legislaţiile naţionale ale statelor
   • Directiva THMPD, în măsura în care va fi aplicată, va conduce la dezlănţuirea unei stări de haos şi dezordine în ceea ce priveşte utilizarea plantelor medicinale la nivel european
   • Încrengătura abilă, vicleană şi înşelătoare a documentelor europene referitoare la domeniul alimentar reprezintă totodată o capcană mortală pentru aproape toate remediile naturale ce asigură fiinţelor umane bunăstare şi sănătate
   • Manipularea insidioasă, pseudoştiinţifică, ce este abil instrumentată de către Codex Alimentarius urmăreşte de fapt să distrugă credibilitatea surselor de informare ce sunt autentice
  • ÎN REALITATE, ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC (OMG) SUNT ŞI VOR FI DIN CE ÎN CE MAI DES UTILIZATE ÎNTR-O MANIERĂ CRIMINALĂ DE CĂTRE AŞA-ZIŞII „ILUMINAŢI“, ATÂT PENTRU SUBJUGAREA POPULAŢIEI GLOBULUI, CÂT ŞI PENTRU REDUCEREA EI NUMERICĂ PRIN INTERMEDIUL UNUI GENOCID DEGHIZAT
   • Pericolul extrem de mare al răspândirii pe scară largă a produselor alimentare ce conţin organisme modificate genetic (OMG)
   • Deşi s-a demonstrat fără niciun echivoc că toate alimentele ce conţin organisme modificate genetic (OMG) prezintă o mulţime de efecte dăunătoare, dintre care unele sunt deosebit de grave, comisia Codex Alimentarius a decis să le promoveze cu o evidentă rea-voinţă şi încăpăţânare
   • Pe lângă faptul că promovează într-un mod agresiv utilizarea funestelor organisme modificate genetic în alimentaţia umană şi animală, Comisia Codex Alimentarius împiedică apoi etichetarea lor corespunzătoare, prin intermediul căreia consumatorii ar trebui să fie informaţi asupra pericolelor ingerării acestora
   • Abuzând cu impertinenţă de funcţiile lor publice, miniştrii şi funcţionarii trădători din guvemul României, mulţi dintre ei corupţi, favorizează invazia organismelor modificate genetic (OMG) ce sunt produse şi comercializate de marile concerne internaţionale
  • VALUL AMENINŢĂTOR ŞI APROAPE FĂRĂ PRECEDENT DE RESTRICŢII, MULTE DINTRE ELE ABERANTE, CE SUNT IMPUSE DE LINIILE DIRECTOARE ŞI DE STANDARDELE SPECIFICE CODEX ALIMENTARIUS AFECTEAZĂ ÎN MOD GRAV SFERA DOMENIULUI ALIMENTAR DIN ROMÂNIA
   • Obedienţa oarbă a autorităţilor de resort din România faţă de prevederile Codex Alimentarius conduce la apariţia unui val de restricţii fără precedent, ce vor face astfel posibilă instituirea unei cumplite represiuni legislative şi administrative în domeniul alimentar
   • Strategia în mod vădit malefică şi foarte distructivă a tertipurilor administrative repetate, insidioase şi halucinante ce este aplicată în mod sistematic de către birocraţii din cadrul structurilor specifice Codex Alimentarius m scopul eliminării oricărei forme de împotrivire faţă de planul lor criminal de anulare a suveranităţii alimentare a statelor
 • ANEXA 1: Organismele modificate genetic sunt o mare calamitate pentru noi oamenii
 • ANEXA2: Comisia Europeană dă piaţa seminţelor pe mâna concernelor producătoare de organisme modificate genetic (OMG) printr-o reglementare adoptată în 6 mai 2013
 • GLOSAR DE TERMENI
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

30 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (0)