Marea enciclopedie a roadelor spirituale Mărește

Marea enciclopedie a roadelor spirituale

nou

Autor: ***
Editura: Shambala
Format: 20x26 cm
Numar pagini: 384

Volumul 1, litera A, partea 1

Mai multe detalii

53,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

Motto: „Întotdeauna, fără nicio excepţie, după roadele sale spirituale minunate; după starea sa înfloritoare de sănătate; după stările copleşitoare de beatitudine (ANANDA) pe care le trăieşte; după continenţa sexuală amoroasă deplină pe care deja a atins-o şi după echilibrul lăuntric exemplar se recunoaşte cu uşurinţă yoghinul care a reuşit să se transforme într-un mod considerabil“ - profesor yoga Gregorian Bivolaru

Roadele bogate şi savuroase sunt pentru pomii cei minunaţi din grădină încununarea unui anotimp splendid, în care Soarele i-a încălzit într-un mod generos cu razele sale dătătoare de viaţă, iar ploaia i-a udat din belşug.

Pentru căutătorul sincer, pur, entuziast şi plin de năzuinţă, roadele spirituale (multe sau puţine, de la caz la caz) reprezintă încununarea unei practici adecvate, atente, sistematice şi perseverente, pe parcursul căreia el s-a călit la focul unei constante aspiraţii şi a unei ardori spirituale năvalnice, care l-a făcut să se îmbăieze în apa cea vie a Adevărului Dumnezeiesc.

În vreme ce roadele arborilor fructiferi pot fi merele, perele, smochinele, portocalele etc, roadele spirituale ale fiinţei umane aflate în căutarea lui DUMNEZEU sunt, aşa cum atât de frumos ne spune Apostolul Pavel: „Dragostea, bucuria, pacea profundă dumnezeiască, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea neîncetată de bine, credinţa în Dumnezeu, blândeţea, înfrânarea, curăţia“.

Hrănind mai mereu astfel de trăiri spirituale înalte, căutătorul spiritual râvneşte să redobândească, printre altele, starea androginală glorioasă ce îl catapultează în Paradisul originar. În felul acesta, el descoperă experienţa beatifică ce a fost pierdută prin legendara Cădere de la începuturi.

Astfel, fructele ispititoare, însă otrăvitoare din micul Pom al cunoaşterii Binelui şi Răului nu îl mai pot tenta şi apoi, în veşnicie, el se va hrăni doar cu savuroasele roade ale nemuririi din Pomul Vieţii Dumnezeieşti.

Toate roadele spirituale ce apar, rând pe rând - la momentul potrivit - în universul lăuntric al aspiranţilor ce parcurg cu răbdare, cu însufleţire şi perseverenţă calea spirituală culminează, apoi, cu descoperirea extatică, profundă şi înălţătoare a lui DUMNEZEU în propria lor fiinţă expansionată euforic în imensitatea MACROCOSMOSULUI.

Vasta lucrare, al cărei început îl ţineţi în mâini, este o dovadă vie a acestor reuşite; ea a adunat în paginile ei mărturii absolut autentice, inedite ale unor aspiranţi ai Şcolii de Yoga MISA®, ce au fost culese cu migală şi tezaurizate de ani de zile în arhivele de care dispunem.

Relatările profund semnificative, adeseori uimitoare din cuprinsul ei se referă la stări spirituale cu totul deosebite, unele chiar excepţionale, şi se adresează deopotrivă opozanţilor înverşunaţi (ce susţin la nesfârşit, în mod tâmp, că în această şcoală nimeni nu are niciodată realizări spirituale), cursanţilor simpli şi aspiranţilor sinceri ai Şcolii noastre de Yoga ezoterică integrală.

Toate aceste mărturii, adeseori emoţionante, constituie o sui generis oglindă vie, ce reflectă fie începutul, fie mijlocul unei maturizări spirituale, care este caracterizată de atingerea de către unii aspiranţi a feluritelor realizări lăuntrice, spirituale ce au apărut prin fructificarea atentă şi perseverentă a practicii Yoga.

Toate acestea reprezintă, totodată, un revelator barometru al evoluţiei ce deja există în cadrul acestei comunităţi spirituale. Cu ajutorul unui asemenea barometru, fiecare dintre noi va putea să îşi stabilească anumite repere şi astfel va reuşi să-şi fixeze unele direcţii demne de urmat, în demersul cel rodnic al desăvârşirii spirituale şi al apropierii, într-un ritm susţinut, de DUMNEZEU.

După cum veţi putea observa cu uşurinţă, în urma unui studiu atent, relatările pe care vi le prezentăm aparţin unor aspiranţi şi aspirante din toate categoriile sociale, astfel că exprimarea acestora prezintă nuanţele ei în fiecare caz în parte, nota comună fiind însă învăţătura spirituală a acestei Şcoli de Yoga, în care în mod inevitabil anumite cuvinte-cheie au un loc privilegiat.

Dincolo de întinderea mai mare sau mai mică a acestor relatări şi de exprimarea ceva mai elaborată şi mai plastică sau mai directă şi concisă, fiecare dintre aceste mărturii constituie, totodată, o clipă de graţie în felul ei unică, un sui generis instantaneu - care la prima vedere pare a fi irepetabil - o deschidere lăuntrică specifică faţă de tainicele şi elevatele influenţe perfecte de natură spirituală.

Toate acestea canalizează şi transmit adeseori, prin suflul lor, o intimă comuniune cu un anumit aspect dumnezeiesc, şi fac să transpară un fir diafan din urzeala nevăzută a unui suflet aflat într-o căutare rodnică a lui DUMNEZEU.

Suntem siguri că mai ales atunci când lectura acestor mărturii va fi realizată într-o stare de optimă deschidere şi de receptivitate elevată corespunzătoare, captarea energiei lor specifice va face să apară tainica atingere evocatoare a rostirilor şi ne va ajuta pe fiecare dintre noi, cititorii, să ne îmbogăţim lăuntric într-un anumit fel şi, de ce nu, chiar să participăm, în mod empatic, dincolo de aceste cuvinte, prin puterea cea tainică a evocării, la darurile dumnezeieşti care au fost revărsate, la un moment dat, din anumite sfere enigmatice de forţă ce există în Macrocosmos, asupra colegilor noştri care apoi ne-au împărtăşit cu sinceritate câte un sui genens diamant din experienţa lor interioară, spre a fi oferit în paginile acestei enciclopedii.

Încheiem această prezentare cu un alt aforism al profesorului yoga Gregorian Bivolaru: „Un yoghin avansat se recunoaşte inclusiv prin faptul că experimentează stări spirituale înalte, profunde şi covârşitoare.“

30 alte produse din aceeași categorie: