Aurora. Fundamentele filozofiei, astrologiei și teologiei Mărește

Aurora. Fundamentele filozofiei, astrologiei și teologiei

nou

Autor: Jakob Bohme
Editura: Firul Ariadnei
Format: 13x20 cm
Număr pagini: 333

BLOG Editura Ganesha Citește articolul de BLOG

Mai multe detalii

40,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

Trebuie să vezi dincolo de natură și în afara ei, în curata și biruitoarea forță divină, în pururea neschimbătoarea și Sfânta Treime, ființa biruitoare, izvorâtoare și dinamică, în care se află toate puterile ca în natură. Căci ea este veșnica mumă a naturii, cu Cerul, pământul, astrele, elementele, îngerii, diavolii, oamenii și toate cele ce s-au făcut și există în ea. Dacă numim Cerul și pământul, astrele și elementele și tot ce există în ele, precum și tot ce există dincolo de toate Cerurile, numim pe Dumnezeul întreg, care, în puterea Sa, ce de la El purcede, s-a preschimbat în aceste făpturi mai sus enumerate, făcându-Se, așadar, pe Sine creatură.
Așa cum în natură binele și răul izvorăsc și stăpânesc necontenit, tot astfel și în om. Dar omul e pruncul lui Dumnezeu, pe care l-a facut din cel mai bun miez al naturii, pentru a stăpâni în bine și a birui răul. Chiar dacă răul există în ființa omului, așa cum în natură e împletit cu binele, omul îl poate totuși învinge; de aceea își înalță omul spiritul spre Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfânt să pătrundă în el și să-l ajute a birui.


CUPRINS:

Cuvânt înainte ... 5

CAPITOLUL I ... 23
DESPRE CERCETAREA FIINȚEI DIVINE ÎN NATURĂ ȘI DESPRE CELE DOUĂ CALITĂȚI

CAPITOLUL II ... 28
ÎNDREPTARE ASUPRA MODULUI CUM TREBUIE PRIVITE FIINȚA DIVINĂ ȘI CEA NATURALĂ

CAPITOLUL III ... 35
DESPRE ÎNALT BINECUVÂNTATA, TRIUMFĂTOAREA, SFÂNTA, SFÂNTA, SFÂNTA TREIME DUMNEZEU TATĂL, FIUL, SFÂNTUL DUH, UNUL DUMNEZEU

CAPITOLUL IV ... 45
DESPRE CREAREA SFINȚILOR O ÎNDRUMARE SAU O POARTĂ DESCHISĂ SPRE CER

CAPITOLUL V ... 52
DESPRE SUBSTANȚA CORPORALĂ, DESPRE FIINȚA ȘI ÎNSUȘIREA ÎNGERILOR

CAPITOLUL VI ... 59
CUM ÎNGERUL ȘI OMUL SUNT DUPA CHIPUL ȘI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU

CAPITOLUL VII ... 63
DESPRE ȚINUTUL, SĂLAȘUL ȘI ORÂNDUIREA ÎNGERILOR, AȘA CUM AU FOST LA ÎNCEPUT DUPĂ CREAREA LOR ȘI CUM AU DEVENIT MAI TÂRZIU

CAPITOLUL VIII ... 71
DESPRE ÎNTREGUL TRUP AL UNUI REGAT ÎNGERESC - MARELE MISTER

CAPITOLUL IX ... 88
DESPRE ÎNCÂNTĂTOAREA, DULCEA ȘI MILOSTIVA DRAGOSTE A LUI DUMNEZEU, MAREA TAINĂ CEREASCĂ ȘI DIVINĂ

CAPITOLUL X ... 97
DESPRE AL ȘASELEA SPIRIT ORIGINAR DIN PUTEREA DIVINĂ

CAPITOLUL XI ... 108
DESPRE CEL DE-AL ȘAPTELEA SPIRIT ORIGINAR ÎN PUTEREA DIVINĂ

CAPITOLUL XII ... 122
DESPRE NAȘTEREA ȘI VENIREA SFINȚILOR ÎNGERI, PRECUM ȘI DESPRE DOMNIA, RÂNDUIALA ȘI BUCURIA LOR CEREASCĂ

CAPITOLUL XIII ... 141
DESPRE GROAZNICA, JALNICA ȘI TICĂLOASA CĂDERE A REGATULUI LUI LUCIFER

CAPITOLUL XIV ... 158
CUM A DEVENIT LUCIFER DIN ÎNGERUL CEL MAI FRUMOS AL CERULUI, CEL MAI FIOROS DINTRE DIAVOLI

CAPITOLUL XV ... 174
DESPRE CEA DE-A TREIA SPECIE SAU FIGURA A ÎNCEPUTULUI PĂCATELOR LUI LUCIFER

CAPITOLUL XVI ... 185
DESPRE A ȘAPTEA SPECIE SAU FORMĂ A ÎNCEPUTULUI PĂCĂTUIRII ÎN LUCIFER ȘI ÎN ÎNGERII SĂI

CAPITOLUL XVII ... 201
DESPRE STAREA MIZERABILĂ ȘI DE PLÂNS A NATURII PERVERTITE ȘI DESPRE ORIGINEA CELOR PATRU ELEMENTE, ÎN LOC DE SFÂNTA CÂRMUIRE A LUI DUMNEZEU

CAPITOLUL XVIII ... 206
DESPRE CREAREA CERULUI, A PĂMĂNTULUI ȘI A ZILEI DINTÂI

CAPITOLUL XIX ... 222
DESPRE CERUL CREAT ȘI DESPRE ÎNFĂȚIȘAREA PĂMÂNTULUI ȘI A APEI, DESPRE LUMINĂ ȘI ÎNTUNERIC

CAPITOLUL XX ... 239
DESPRE ZIUA A DOUA

CAPITOLUL XXI ... 250
DESPRE ZIUA A TREIA

CAPITOLUL XXII ... 267
DESPRE NAȘTEREA ASTRELOR ȘI DESPRE CREAREA CELEI DE-A PATRA ZI

CAPITOLUL XXIII ... 281
DESPRE ADÂNCUL DE DEASUPRA PĂMÂNTULUI

CAPITOLUL XXIV ... 294
DESPRE ÎNCORPORAREA ASTRELOR

CAPITOLUL XXV ... 304
DESPRE ÎNTREGUL TRUP AL NAȘTERII ASTRALE, ADICĂ DESPRE ÎNTREAGA ASTROLOGIE SAU ÎNTREGUL TRUP AL ACESTEI LUMI

CAPITOLUL XXVI ... 317
DESPRE PLANETA SATURN

CAPITOLUL XXVII ... 333


Fragment din volum:
DESPRE CEL DE-AL ȘAPTELEA SPIRIT ORIGINAR ÎN PUTEREA DIVINA
Cel de-al șaptelea spirit al lui Dumnezeu în puterea divină este trupul, care se naște din celelalte șase spirite din care sunt făcute toate figurile cerești și din care se formează și se plămădește totul, și se-nalță toată frumusețea și bucuria. El este spiritul autentic al naturii, ba chiar natura însăși, în care stă comprehensiunea și înăuntrul căreia sunt alcătuite toate creaturile, atât în cer, cât și pe pământ; ba chiar cerul e facut în ea, și caracterul natural al Dumnezeului întreg se sprijină pe acest spirit. Daca acest spirit nu ar fi, n-ar exista nici Înger, nici om, iar Dumnezeu ar fi o ființă de nepătruns, constând din forțe de nepătruns.
Se pune întrebarea: cum este această formă? Dacă ești un spirit rațional mercurian, care pătrunde în toate cele șapte spirite divine, le constată și le cercetează modul lor de-a fi, vei înțelege, la explicarea acestui al șaptelea spirit, acțiunea și ființa întregii divinitati și o vei cuprinde în cuget. Dar dacă nu întelegi nimic din acest spirit, lasă cartea de față în pace, și nu lua în seamă nici răceala, nici căldura din ea; caci ești prea tare prins în Saturn și nu ești filozof în această lume. Renunță la judecata-ți proprie, așa cum sincer te-am prevenit, ori vei primi o rea plată; așteaptă viața viitoare, când porțile Cerului se deschid, și vei pricepe și tu.
Observă adâncul! Trebuie să îmbrațisez aici întregul trup divin, prinzându-l la mijloc de inimă, și să-mi deslușesc cum întregul trup devine natură; vei vedea atunci și tu cauza supremă, cum cele șapte spirite divine se nasc mereu unul din altul și cum divinitatea n-are nici început, nici sfârșit. De aceea bucură-te în sufletul tău și soarbe plăcerea veșnicei împărății a bucuriei cerești, a desfătării divine și a bucuriilor fizice care nu vor avea sfârșit în vecii vecilor."

27 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (0)