Mângâietorul cel veșnic și esențial Mărește

Mângâietorul cel veșnic și esențial

nou

Autor: Chico Xavier
Editura: Ganesha
Format: 13x20 cm
Numar pagini: 368

Mai multe detalii

60,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

CUPRINS
INTRODUCERE   3
PRIMA PARTE - ȘTIINȚĂ 7
Spiritismul și nevoia de știință
I – ȘTIINȚE FUNDAMENTALE  7
Poziția științei vieții
CHIMIE   8
Forțele spirituale și domeniul chimiei – Sursa originară a elementelor – Mișcările browniene – Baza manifestării organice – Progresul individualizării chimice – Chimie biologică și industrială – Radioactivitate – Sursa de energie – Nimic nu se distruge, totul se transformă – Diversitatea manifestărilor organice – Atmosfera lumii – moartea termică a planetei
FIZICĂ   15
Aplicarea legilor fizice – Baze convenționale – Cunoașterea actuală a fizicii – Fizica și existența lui Dumnezeu – Noțiunea de om – Eter – Fizica și planul evoluției – Substanță – Legea echilibrului și legea fluidelor – Legile gravitației – Teledinamismul în relațiile dintre cele două planuri – Înțelegerea magnetismului
BIOLOGIE  22
Natura – Manifestări ale vieții – Spiritul și embrionul uman – Organele în corpul spiritual – Începutul procesului de reîncarnare – Întrepătrunderea fluidelor femeii însărcinate cu cele ale entității care urmează să se încarneze – Rezumat – Arborele genealogic – Genetica – Genetica și îmbunătățirea omului – Combinație – Fertilitate și sterilitate – Ideea de evoluţie
PSIHOLOGIE 31
Experiența simțurilor materiale – Psihologia și calea adevărului – Studiul tulburărilor conștiinței – Psihanaliză – Asociații de idei – Păreri opuse – Sete de cunoaștere – Visul – Vocația – Nebunia – Halucinație – Influența gândurilor bune sau rele
SOCIOLOGIE   37
Patrie – Inegalitate – Conceptul de egalitate absolută – Probleme proletare – Statul și clasele politice – Rasism – Să nu ucizi – Să nu-i judeci pe alții – Procese criminale – Responsabilități în funcții publice – Resemnare evanghelică – Mișcare feministă – Neliniști moderne
II – ȘTIINȚE ABSTRACTE  50
Poziția științelor abstracte
III – ȘTIINȚE SPECIALIZATE  51
Cucerirea spiritului uman – Poziția Pământului – Planuri inferioare –
Umanitate – Posibilitatea călătoriilor interplanetare – Condiții fluidice
– Fenomene meteorologice – Spiritele și Botanica – Zoologie – Înrudirea
omului cu animalele
IV – ȘTIINȚE COMBINATE  57
Eforturile omului – Istoria civilizației terestre în plan spiritual – Judecăți false
– Responsabilitatea istoricului – Canonizare și realitate spirituală – Primele
forme planetare – Etapele evolutive ale Pământului – Elemente de formare
– Tulburări geologice – Cunoașterea textelor sacre
V – ȘTIINȚE APLICATE  64
Câmpul activității – Inspirații din planul superior – Agricultorul – Inginerul
– Medicina terestră – Sănătate – Boala și vindecarea sa psihică – Aplicarea
resurselor umane – Pase – Aplicarea paselor – „Binecuvântarea” – Boli fizice
incurabile – Acțiunea spiritelor prietene asupra florei microbiene – Apa
încărcată – Condiții ale asistenței spirituale – Sfatul medical al unui prieten
spiritual nu este infailibil – Eutanasie – Spital spiritist – Baza metodelor de
educație – Perioada copilăriei – Cea mai bună școală de pregătire – Educație
erotică – Reînnoirea proceselor educaționale – Atribuțiile părinților spiritiști
– Economie dirijată
PARTEA A DOUA - FILOSOFIE  81
Interpretarea filosofiei
I – VIAȚA 81
UCENICIE 81
Omul și trecutul său – Inteligență – Patrimoniu intim – Extinderea capacităților – Inteligență și sentiment – Mediu ambiant – Intuiție – Credinciosul și impunerile – Cuvântul omenesc – Obstacole în fața inspirației superioare – Vibrații ale binelui și răului – Trup sănătos și conștiință sănătoasă – Viața iraționalului – Greșeli de alimentație – Sfințirea Sabatului
EXPERIENŢĂ  89
Dobândirea experienței – Determinism și liber-arbitru în simultaneitate – Libertatea ființei interioare – Modificarea determinismului – Binele și răul – Determinarea absolută – Vigilența asupra libertății – Posibilitatea de a greși – Împrejurările – Influența astrelor – Influența numelor – Numerologie – Influența ascunsă a obiectelor – Fenomene premonitorii – Cartomanție și Spiritism
TRANZIȚIE 100
Momentul morții – Transformări – Primele momente pe care omul le petrece în
Lumea de Dincolo – Reîntâlnirea cu ființele iubite – Spiritiștii în frământările morții – Incinerare – Moarte violentă și moarte naturală – Amenințări și pericole – Primele impresii ale sinucigașilor în Lumea de Dincolo – Frica de moarte – Satisfacția celor dezîncarnați – Capacitățile spiritelor – Persecuții din invizibil – Persecuția și ghizii noștri – Caracteristicile spiritelor dezîncarnate
II – SENTIMENT 113
ARTĂ 113
Arta – Artistul și misiunea lui – Educația artistului – Geniul – Psihicul artiștilor – Amintiri din Infinit – Marii muzicieni – Spiritele dezîncarnate și valorile artistice – Disciplinarea emotivității – Geniul și răul – Îmbogățirea artistică a personalității – Arta antică și modernă
AFECŢIUNE  119
Simpatie și antipatie – Prietenie – Instituția Familiei – Familii spirituale – Conducător spiritual – Afinitate în planul subtil – Manifestări ale sensibilității – Mânia – Remușcarea – Gelozia – Autoeducarea în problemele sexuale
DATORIE  129
Fapta bună – Șansă – Atitudine favorabilă a conștiinței – Datoriile soților – Obligațiile mamelor de pe Pământ – Copii incorigibili – Acțiunea părinților pe Pământ – Minciuna – Adevăr și franchețe – Ajutor spiritual – Iluminare interioară – Prietenii spirituali și plângerile credincioșilor
III – CULTURA 139
RAȚIUNE  139
Cultura terestră în planul spiritual – Raționalismul și Evoluția Pământului –
Rațiune și credință – Abateri de la rațiunea umană – Știință și filosofie – Limite ale raționalismului – Raționaliști orgolioși
INTELECTUALISM  144
Progres moral și intelectual – Capacitatea intelectuală a omului – Poziția
intelectuală actuală a Pământului – Decadență intelectuală – Sarcina specială a inteligenței – Responsabilitatea scriitorului – Lucrătorii Spiritismul
PERSONALITATE 147
Noțiunea de personalitate – Omul mediocru – Magnetismul personal – Talisman – Oameni norocoși – Conceptul social al demnității – Vigilență
IV – ILUMINARE  155
NECESITATE 155
Propagandă doctrinară – Elemente ale iluminării – Credința și iluminarea – Analiza rațională – Atingerea sufletului – Lucrare de iluminare interioară – Efortul celor dezîncarnați
MUNCĂ 160
Mântuirea sufletului – Ghizii spirituali și iluminarea omului – Grație – Iluminare de sine – Purificare în ambianța lumii – Începutul efortului – Cei care au cea mai mare nevoie de lumină
ILUMINARE 167
Cea mai mare nevoie a unui om – Cauza întârzierii omului spiritual – Decrete
omenești – Iluminarea în Evanghelie – Anxietatea prozelitismului și necesitatea iluminării – Propovăduire și evanghelizare – Inovații religioase
V – EVOLUȚIE 173
DURERE 173
Durerea fizică și durerea morală – Fericirea pe Pământ – Ajutor hotărâtor în procesul mântuirii – Evanghelia și bucuriile omenești – Universalitatea contribuției durerii – Locuri de penitență în planurile subtile – Durerea și rugăciunea
ÎNCERCĂRI  178
Încercare și ispășire – Legea încercărilor – Căderile spiritului – Căderea de pe
Pământ a spiritului – Încercări colective – Necredința – Intensitatea și fatalitatea încercărilor
VIRTUTE  183
Noțiunea de virtute – Răbdare – Caritate – Pomană materială – Speranța și credința – Discipolii lui Iisus – Practicarea carității
PARTEA A TREIA - RELIGIE  191
Religia în fața științei și filosofiei
I – VECHIUL TESTAMENT  191
REVELAȚIE  191
La început a fost Cuvântul – Israel – Iudaismul – Preasfânta Trinitate a Teologiei Catolice – Absurdul ideii de „nimic” – Zilele Creației – Poziția Vechiului Testament în privința valorilor educative
LEGE  194
Cele Zece Porunci – Moise pe Muntele Sinai – Misiunea lui Moise – Moise și legea definitivă – Legea Talionului – Alterarea celei de-a doua porunci – Interzicerea Deuteronomului
PROFEȚI  201
Cărțile Vechiului Testament – Predicție și previziune în textele sacre – Îngeri –
Numeroși profeți – Profeții Israelului – Cooperarea permanentă a misionarilor lui Hristos în lume – Citirea Bibliei în cercul familial
II – EVANGHELIE  206
IISUS  206
Poziția Evangheliei lui Iisus – Opera lui Ioan – Misiunea lui Ioan – Misiunea
Universală a lui Iisus Hristos – Sacrificiul lui Iisus – Durerea lui Hristos – Opera lui Iisus – Cercurile de activitate de pe Pământ și prezența Domnului – Pildele evanghelice – Anticristul
RELIGII  211
Conceptul de religie – Religiile care au precedat venirea lui Hristos – Doctrine
creștine – Sarcina Reformei – Spiritul și preferința pentru anumite idei religioase – Făgăduințele lui Hristos către Apostolii Săi – Spiritiștii și botezul – Spiritiștii și căsătoria – Definiții ale slujbei catolice – Faptele de la începuturile bisericilor
ÎNVĂȚĂTURI  217
„Sunteți zei” – „Toate păcatele vă vor fi iertate” – „Aduceți pace pe Pământ” – „Căci am venit să întorc pe fiu împotriva tatălui său, pe fiică împotriva mamei sale și pe noră împotriva soacrei sale” – „Și orice vei cere în rugăciune, crezând, vei primi” – „Lumina strălucește în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” – „Cui aparțin soția și soțul” etc .– Schimbarea la față a lui Iisus – „Nedorind sacrificii, nici ofrande, Dumnezeu i-a făurit un trup” – „Trei sunt cei care oferă mărturie în Cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt” – Fericirea celor săraci cu duhul – Lecția lui Iisus atunci când a spălat picioarele ucenicilor Săi – Motivul pentru care Iisus Și-a înfășurat un prosop în jurul trupului atunci când a spălat picioarele ucenicilor Săi – Lecția ajutorului dat de Simon Cireneul – Învierea lui Lazăr – Euharistia – Iuda și preotul – Lepădarea lui Petru – Traducerea Evangheliei lui Iisus
III – IUBIRE  231
UNIRE  231
Treptele iubirii în Natură – Suflete pereche – Dovezi ale teoriei sufletului pereche în textul sacru – Atracția sufletelor pereche – Sufletele pereche și iubirea universală – Lecția lui Iisus Hristos – Uniuni matrimoniale în lume – Dorul și spiritele evoluate – Ajutorarea sufletului întrupat – Eunuci pentru Împărăția Cerurilor
IERTARE  239
A ierta și a nu ierta – Iertarea în legea dumnezeiască – Iertare și iluminare – Iertare sinceră – Pocăință și răscumpărarea vinovăției – Împăcare – Iartă de șaptezeci de ori câte șapte – Ura – Iertare și uitare – Dezîncarnații și acuzațiile lumii
FRATERNITATE  245
Lecția lui Iisus – Spirite în misiuni de fraternitate – Iubirea aproapelui – Sfatul
evanghelic și agresiunea fizică – Fraternitate și interpretare greșită – Școala
fraternității – Indiferența omenească față de fraternitatea sinceră – Fraternitate și egalitate – Fraternitate și abnegație – Iubirea și noi înșine
IV – SPIRITISM  252
CREDINŢĂ  252
Reînvierea creștinismului – Misiunea spiritismului – A avea credință – Credință
și rațiune – Îndoială justă – Revelațiile planului superior – Un bine superior – Din cugetările credinței – Spiritiștii și dogmele – Propovăduirea credinței
NOI ADEPȚI  258
Îndatoririle spiritistului – Lupte între frați – Evoluția spiritistului – Atacul criticii – Extravaganțe doctrinare – Oportunitatea conversației doctrinare – Provocarea Invizibilului – Inconveniența evocării directe și personale – Vieți trecute – Fenomene mediumnice
PRACTICĂ  265
Sesiunea spiritistă – Metode – Lideri și mediumi – Grupuri fără mediumi – Stabilirea programului doctrinar – Învățăceii care nu doresc evanghelizarea interioară – Munca de transmitere a învățăturii – Identificarea entităților care se manifestă în cadrul ședințelor de spiritism – Datoria spiritistului față de o ființă iubită care pleacă în Lumea de Dincolo – Plângeri ale celor care abordează spiritismul fără intenții serioase
V – MEDIUMNITATE  271
DEZVOLTARE  271
Definiția mediumnității – Mediumnitate generalizată – Dezvoltare mediumnică – Necesitatea de a simți pentru a îndeplini rolul de medium – Orice facultate este utilă – O mai mare necesitate a unui medium – Specializare – Mediumnitatea poate fi retrasă – Mediumul și convertirea necredincioșilor – Iraționalii și mediumnitatea
PREGĂTIRE  277
Mediumul și necesitatea studiului – Posedare – Asimilarea învățăturii – Posedare și nebunie – Acțiunea fluidelor malefice – Necesitatea educației mediumnice – Necesitatea disciplinei – Opinii ironice sau jignitoare față de munca mediumilor – Mediumii care caută un alt medium – Mistificare
APOSTOLAT  285
Remunerație – Aspecte materiale – Mediumul și îndatoririle lui sociale față de
familie – Apostolatul și spiritiștii neliniștiți – Acțiunea cercetătorilor – Adevărul spiritist și ajutorul unui medium – Asociații de asistență materială pentru mediumi – Valorificarea apostolatului – Alegerea mediumnității – Victoria apostolatului mediumnic
GLOSAR  293

29 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (0)