Reducere! Colecţia Chico Xavier Mărește

Colecţia Chico Xavier

nou

Autor: Chico Xavier

Editura: Ganesha
Format: 13x20 cm
26 volume

BLOG Editura Ganesha Citește articolul de BLOG

Mai multe detalii

880,00 lei TVA inclus

-190,00 lei

1 070,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

Francisco Candido Xavier (2 aprilie 1910 - 30 iunie 2002) a lucrat neobosit ca medium şi a devenit cunoscut ca cel mai devotat lucrător în domeniul Spiritismului creştin. Şi-a dedicat întreaga viaţă spiritualităţii, angrenat în activitatea mediumnică, concomitent cu devoţiunea sa faţă de asistenţa socială şi spirituală, precum şi faţă de evoluţia fiinţei umane. Munca sa psihografică a produs 412 cărţi, din care 27 au fost traduse şi publicate până în prezent la Editura Ganesha.

1. Acţiune şi reacţiune 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 360

În această lucrare, se dezvăluie o mică parte din ce anume se petrece în zonele inferioare în care merge conştiinţa vinovată după moartea fizică. Autorul doreşte să sublinieze importanţa existenţei fizice ca fiind o adevărată binecuvântare a Îndurării dumnezeieşti, o oportunitate pentru noi de a ne adapta la mecanismul Justitţiei infailibile. Atât pe Pământ, cât şi dincolo de el, cu cât mai avansată spiritual este fiinţa umană, cu atât mai responsabilă devine ea de căderea pe calea spinoasă a vinovăţiei, deoarece este conştientă de verigile conştiinţei sale.

2. Acum 2000 de ani în urmă
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 496

Emanuel - spirit ce a trăit pe pământ la începuturile creştinismului sub numele de Publius Lentulus - ne povesteşte această experienţă personală cu bogăţia de detalii care caracterizează toate cărţile sale, astfel încât să putem reflecta asupra „momentelor” preţioase care ne sunt oferite de-a lungul vieţii, momente ce sunt adesea irosite, întârziindu-ne astfel progresul şi evoluţia spirituală. Făcând referire la un astfel de moment, Maestrul Dumnezeiesc îi spune: „nimeni nu-ţi poate impune ceva împotriva voinţei tale, dacă tu vrei să nesocoteşti acest moment binecuvântat pentru un timp nedefinit!”

3. Calea cea Dumnezeiasca, Adevarul Suprem si Viata Indumnezeita
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 288

În imensul număr de principii ale Evangheliei, fiecare concept al lui Cristos se adaptează la o situație specifică a spiritului aflat pe drumul vieții. Evanghelia nu se reduce la un ghid pentru glorificarea Sa. Este un ghid indispensabil pentru legislație, administrație, punerea în slujba altora și ascultare. Cristos nu trasează o linie de demarcație între templu și lucrările pământești. Tot Pământul este, simultan, locul Lui de rugăciune și terenul Lui de lucru. Lăudându-L în biserici, dar disprețuindu-L pe stradă, am eșuat în multe ocazii. Prin urmare, ne putem pune în slujba lui Dumnezeu oriunde am fi. Mulți discipoli, din diverse ramuri creștine, au făcut analize sterile, reducând învățăturile Domnului la relicvele moarte din altarele de piatră. Dar Cristos așteaptă de la noi toți să transformăm Evanghelia iubirii și a înțelepciunii într-un tovarăș de rugăciune, un manual de ucenicie zilnică, o fântână inspiratoare a acțiunilor noastre cele mai umile în munca de zi cu zi și, de asemenea, într-un cod de bune maniere al relațiilor fraterne.

4. Calea inspiratoare a luminii dumnezeiești 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 256

Dincolo de aparențe se apropie pentru noi toți momentul în care va avea loc evaluarea dumnezeiască a tuturor valorilor pamantești....

5. Dezvăluiri din lumile invizibile ce există între Cer şi Pământ
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 280

Dezvăluiri din lumile invizibile ce există între Cer şi Pământ este un nou capitol al poveştii scrise de Chico Xavier sub dictarea spiritului din lumea de dincolo, André Luiz – după marele succes pe care l-a avut prima sa carte, Nosso Lar. Nimic din ceea ce trăim nu este întâmplător, toate fiinţele pe care le întâlnim şi toate evenimentele prin care trecem au un rost în legătură cu creşterea noastră spirituală. Pentru a beneficia de influenţa şi de ajutorul lor, nu trebuie decât să fim deschişi, cu atitudinea plină de puritate a unor copii care înţeleg că această lume este o magnifică şcoală, ale cărei lecţii suntem chemaţi să le învăţăm în fiecare zi.

6. După cei 50 de ani
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 416

După 50 de ani de la catastrofa din Pompei, în care orgoliosul senator Publius Lentulus părăsea din nou lumea pentru a-și evalua dureroasele experiențe pământești, îl găsim în aceste pagini îmbrăcat în umilele veșminte ale sclavilor, pe care, în mândria lui, îi disprețuise în trecut. În mila Lui, Domnul i-a îngăduit să aibă personalitatea lui Nestorius, pentru a compensa abuzurile și actele despotice pe care le săvârșise în trecut, când, ca persoană publică, își închipuise că deținea toată puterea în mâinile sale neputincioase, printr-un drept divin nejustificat. În fiecare suferință a sa ca sclav veți recunoaște mântuirea binecuvântată a unui trecut plin de greșeli evidente.

7. Eliberarea
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 310

Cartea prezintă aventura lui Andre Luiz care, încântat de descoperirile sale dobândite după multă suferinţă şi conflict lăuntric, se întoarce în sfera Pământului pentru a le spune foştilor săi tovarăşi că dincolo de micile spaţii în care ei trăiesc, străluceşte o altă viaţă, mai intensă, care necesită o dezvoltare individuală specifică ce conduce apoi la o sublimă iluminare.

8. Emisarii Luminii 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 474

Moartea trupului nu este sfârşitul. Este doar un capitol ce urmează în cartea evoluţiei şi a dezvoltării fiinţei. Andre Luiz vine pentru a povesti despre serviciul divin al „Emisarilor Luminii” şi pentru a explica faptul că oamenii sunt fiinţe eterne, ce trăiesc temporar în templul viu al cărnii terestre; el lămureşte, de asemenea, de ce corpul subtil nu este un corp alcătuit dintr-un abur nebulos, ci este o structură vie după care sunt modelate celulele fizice, că legăturile de iubire şi de ură ne urmează în fiecare arenă a vieţii; că reîncarnarea este ghidată de puteri spirituale sublime.

9. Exorcizarea Răului 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 112

Iisus ne învaţă că actul de vindecare a fiinţei posedate nu este un fel de vânătoare a fenomenului, ci, mai degrabă, o muncă răbdătoare, însoţită de iubire, cunoaştere şi un raţionament profund asociat credinţei. Această carte prezint o sinteză importantă în efortul de a ajuta prin intermediul muncii colaboratorilor spirituali, în diverse împrejurări, celor care suferă de pe urma proceselor de persecuţie şi posedare.

10. Iisus - revelații extraordinare în cămin
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 176

Atunci când omul percepe măreția Veștii celei Bune, el înțelege că Iisus nu este doar reformatorul civilizației, legiuitorul credinței, călăuza rațiunii sau dătătorul de înlesniri pământesti, ci este - mai presus de toate- și renovatorul vieții fiecăruia.

11. În lumea cea tainică glorioasă ce există în universul astral 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 336

Cei care trăiesc experienţa umană cu înţelegerea faptului că treptele scării sublime trebuie urcate cu preţul efortului personal, şi care se bucură de binecuvântările cereşti prin practica neobosită a Binelui, nu vor fi surprinşi de relatările oferite de acest mesager interesat de a-i sluji cu dragoste pe ceilalţi.

12. În lumea uimitoare şi plină de taine a mediumnităţii 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 272

Reflectând asupra viitorului comunităţii pământene, André Luiz a scris aceste câteva pagini referitoare la mediumnitate, înţelegând importanţa crescândă a schimbului spiritual dintre oameni. Cu cât fiinţele umane avansează mai mult pe spirala evoluţiei, cu atât percep mai clar că moartea nu înseamnă încetarea vieţii. Acum, mai mult ca oricând, oamenii se consideră o conştiinţă conţinută între nişte forţe şi fluide combinate temporar în scopuri educative. Ei încep treptat să înţeleagă faptul că mormântul reprezintă poarta spre reînnoire, aşa cum leagănul reprezintă accesul la experienţa umană şi îşi dau seama că şederea lor pe planetă constituie o călătorie al cărei destin vizează stadiile unui Progres superior.

13. În slujba vieţii eterne 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 312

Al doilea volum tradus în România al popularului medium brazilian CHICO XAVIER! Această carte inspirată prezintă într-o formă accesibilă legile spirituale ale Lumii de Dincolo, locul în care sufletele se pregătesc pentru o nouă călătorie pe Pământ.

14. Itinerar Spiritual 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 152

Prin intermediul cuvintelor marilor îndrumători, vei urmări sublimele povestiri ce provin din infinit, vei auzi multe voci prietenoase flatându-ţi personalitatea, vei afla veşti care te vor cufunda în extaz, şi totuşi, numai cu ajutorul lui Iisus, printr-o viaţă bine trăită în conformitate cu învăţătura Evangheliei, ne putem restructura individualitatea eternă, pentru a realiza sublima ascensiune către Conştiinşa Universului. Aceste pagini lipsite de pretenţii sunt un apel la unirea forţelor noastre în jurul lui Cristos, Domnul şi Stăpânul nostru.

15. Izvorul cel veşnic viu
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 336

În lumina plină de înțelepciune a lecțiilor sublime ale lui Iisus, devine posibilă îndreptarea rapidă a căii, renovarea și regenerarea conștiinței, dar și purificarea dumnezeiască a inimii. Nu tot ceea ce este pentru oricine admirabil, este în realitate dumnezeiesc. Nu tot ceea ce este doar mare este cu adevărat respectabil. Nu tot ceea ce este pentru fitecine frumos este in realitate sfânt. Nu este suficient doar să știm. Este de asemenea necesară o transformare dumnezeiască fundamentală a fiecăruia prin trezirea și amplificarea binelui dumnezeiesc.

16. Justiţia divină 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 176

Contemplă lumea unde, datorită reîncarnării, te-ai întors ca să-şi răscumperi trecutul şi să construieşti adevărul. Străduieşte-te să faci cât de bine poţi în fiecare minut care trece. Orice eveniment exterior este un instrument pus în slujba noastră. Existenţa pământeană este o luptă benefică.

 

17. Lumina celestă 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 200

Dictată de spiritul Fratelui X, "Lumina celesta" este o colecţie de povestiri, un adevărat manual edificator ce ilustreaza subtilităţile luptei dintre Bine şi Rău. "Creaţiile umbrei se mişcă în adâncurile văii umane... Sunt caracatişele milenare ale războiului şi distrugerii. Ele se ridică din cenuşa depusă de secole şi ameninţă civilizaţia. Invadează ţările şi domină popoarele, pătrund în edificiile religioase şi în cămine, anihilează ideile superioare care hrănesc umanitatea şi îi despart pe fraţi, fluturând sabia morţii. Dar, atenţi la adunarea celestă, adevăraţii creştini din toate şcolile şi tendinţele, adunaţi în jurul Învăţătorului, repetă contemplând luminile lumii viitoare: „Lumină cerească! Lumină cerească!...”

  

18. Mângâietorul cel veșnic și esențial
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 368

Considerând Spiritismul ca fiind Mângâietorul promis de Hristos, care dintre cele trei aspecte ale sale: științific, filosofic și religios este cel mai important?
„Putem considera Spiritismul, simbolizat în acest fel, ca pe un triunghi de forțe spirituale. Știința şi Filosofia sunt elemen-tele care leagă această figură simbolică de Pământ, însă Religia este vârful divin care o leagă de Cer. În aspectul său ştiințific şi filosofic, doctrina va fi întotdeauna pentru oameni un domeniu nobil de investigație, la fel ca şi celelalte demersuri colective de natură intelectuală care vizează perfecționarea umanității. Însă
măreția ei dumnezeiască constă în aspectul religios, deoarece ea constituie restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos, instituind reînnoirea definitivă a omului pentru măreția gloriosului său viitor spiritual.”

19. Mesagerii 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 368

Dragă prietene, dacă aspiri la lumina spirituală, dacă existen?a materialistă ţi-a obosit inima, aminteşte-ţi că în spiritualitate cercetarea interioară conduce întotdeauna către Infinit – care este descoperit atât în planul infinitezimal, cât şi în sferele stelelor îndepărtate – şi că doar transformarea individuală, în lumina Spiritualităţii Superioare, îşi va permite să bei din fântâna Vieţii Divine.

 

20. Nosso lar
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 200

Nosso Lar este primul volum tradus în România al popularului medium brazilian CHICO XAVIER: o extraordinară relatare a unor experiențe din lumea de dincolo (Universul Astral). Cititorii vor descoperi impactul profund al învățăturilor spirituale asupra conștiinței ființelor din lumea astrală, unde sufletul lasă în urmă maștile iluzorii ale lumii materiale. Moartea este o continuare a existenței pământești în alte planuri subtile ale manifestării. Sufletul părăsește trupul trecător călătorind în lumea inefabilă și misterioasă a spiritului. Aveți ocazia să aflați povestea reală, fascinantă și plină de învățături înțelepte și folositoare,  a  unui medic care primește misiunea sacră de a transmite celor vii de pe pământ, experința sa dobândită în lumile astrale după moarte.

21. Pâinea noastră cea dumnezeiască
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 290

În lumina plină de înțelepciune a lecțiilor sublime ale lui Iisus, devine posibilă îndreptarea rapidă a căii, renovarea și regenerarea conștiinței, dar și purificarea dumnezeiască a inimii. Nu tot ceea ce este pentru oricine admirabil, este în realitate dumnezeiesc. Nu tot ceea ce este doar mare este cu adevărat respectabil. Nu tot ceea ce este pentru oricine placut este în realitate util și dumnezeiesc. Nu este suficient doar să știm. Este de asemenea necesară o transformare dumnezeiască fundamentală a fiecăruia prin trezirea și amplificarea binelui dumnezeiesc.

22. Povestiri spirituale extraordinare pline de tâlcuri ascunse
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 192

În timpul vieții sale terestre, Humberto de Campos se bucura de o mare notorietate, era poet, povestitor, critic și cronicar. La vârsta de 33 de ani a fost ales membru al Academiei literare braziliene și a câștigat renumitul concurs brazilian „Prințul prozatorilor”. A publicat 40 de titluri și a colaborat cu numeroase ziare și reviste. Decedat pe 5 decembrie 1934, el a început să transmită din lumea spiritelor din iunie 1937, prin mediumul Chico Xavier, prima sa operă fiind Cronici din lumea de dincolo. Aceasta a fost urmată de zeci de alte titluri. Începând cu 1945, după ce a fost pronunțată sentința într-un proces răsunător numit „Cazul Humberto de Campos”, el a început să utilizeze pseudonimul Fratele X.

23. Religia uluitoare, formidabila a spiritelor superioare
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 244

Dragă cititorule, Această carte cuprinde comentarii asupra conținutului religios al „Cărții Spiritelor”, în care Allan Kardec a definit principiile Noii Lumini. Obiectivul nostru este acela de a demonstra necesitatea studiului metodic al operei lui Kardec, nu numai pentru a pătrunde esența gândirii sale eliberatoare, ci și pentru a descoperi noi fațete ale măreției gândirii sale. Îndrăznim să afirmăm, prin titlul acestei lucrări, că prima carte a lui Allan Kardec constituie o sursă de valori morale atât de bogată pentru calea evolutivă a oamenilor, încât poate fi considerată nu numai o revelație din Sferele Superioare, ci și primul semn al Religiei uluitoare, formidabile a Spiritelor Superioare, întemeiate pe înțelepciune și iubire, reflectare a Evangheliei, sub inspirația Domnului nostru Iisus Cristos.

24. Sacrificiul
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 554

Aceasta este o carte despre sentimente.
Este pentru cei care apreciază experiența umană cu toată inima lor. Însă le vorbește mai ales celor care sunt închiși față de faptul că dragostea vindecă o multitudine de păcate, așa cum ne-a învățat Iisus. Pentru sufltele sincere care plâng în lanțurile descurajării și fricii, povestea lui Alcyone este un balsam mângâietor.
În măreția abnegației ei, vedem iubirea ce renunță la gloria luminii pentru a descinde în lumea morții. Prin gestul ei dumnezeiesc, Pământul nu mai este doar un loc de ispășire, de exil amar; ci este de asemenea o școală sublimă, ce merită să fi vizitată de spiritele celeste. Între orizonturile acestei planete, încă mai există întuneric, moarte, lacrimi... Dar oricine va urma căile pe care Alcyone le-a urmat va transforma această întreagă moștenire în comori fructuoase care conduc la viața veșnică.

25. Scrisori din lumea de dincolo 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 208

În timpul nostru pe Pământ, în timp ce materialismul compromite venerabilele edificii ale credin?ei pe calea pe care o parcurg oamenii, Iisus ne cere să semănăm Evanghelia reînviată transmisă de doctrina spiritistă. Având încredere în această modestă cărticică de propagare a ideilor novatoare – o lucrare fără prea mari pretenţii, care este doar un bob de adevăr – mă imaginez ca şi cum pun în mâinile dragului meu cititor, prin aceste Scrisori din lumea de dincolo, un pumn de vreascuri cu care să aprindă focul Noii Revelaţii.

26. Viata exemplară și fascinantă a faimosului medium Chico Xavier

Această carte este o prezentare a biografiei celui mai mare medium al epocii noastre  Francisco Candido (Chico) Xavier. La mai bine de 100 de ani de la nașterea lui Chico, această biografie vine să ne prezinte aspecte inedite ale vieții acestui misionar al Binelui, cum a fost considerat el în Brazilia.

Cine a fost Chico? S-a născut pe 2 aprilie 1910 la Pedro Leopoldo, din Brazilia. El a fost penultimul din cei nouă copii ai unei familii sărmane. Copilăria lui Chico a fost o copilărie mai puțin obișnuită, a trebuit să îndure multe necazuri, al căror sens a fost călirea lui psihică și pregătirea pentru misiunea dificlă și neobișnuită pe care avea să o îndeplinească în viața sa terestră. De la patru ani au început să i se trezească capaciățile mediumnice, de atunci el era capabil să comunice cu spiritele, cu mama sa dezîncarnată, dădea familiei vești despre ființe dispărute sau povestea evenimente despre care nu avea cum să aibă cunoștință, atât la școală cât și acasă vedea și vorbea permanent cu spiritele.

29 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (2)

Rated 5.00 on the scale 1 - 5 based on 2 customer reviews

Am comandat setul întreg

În realizarea misiunii mele personale, pașii mei au fost îndrumați spre Țara Sfântă. Am venit prin căsătorie cu un medic creștin care a studiat în România. Eu am evoluat în mod miraculos și constant... Locuiesc în Betleem. Scriu poezii, pictez.. Apoi am dorit să fiu ghid pelerinilor care vin la locurile sfinte.. Am simțit că sunt ghidată, am convingerea că am ghizi spirituali deosebiți și înger păzitor. Am crezut dintotdeauna în Dumnezeu chiar dacă în tinerețe nu am primit educație creștină. Chemarea sufletului meu este a ajuta cu iubire semenii, a tramsmite cu emoție învățăturile lui Iisus, a evolua. Am primit în pace, trecerea tatălui meu în lumea de dincolo, îl simt bucuros și așa bucuros și tânăr i se arată mamei mele în vis. Am ghidat aici câteva mii de suflete care au pășit pe urmele pașilor lui Iisus, și înțeleg cât de important este să creștem spiritual. Am comandat setul întreg, printr-o prietenă din Arad. Vă mulțumesc din suflet.

Was this comment useful to you? Yes No

"În urmă cu 16 ani, când taică-miu a plecat de pe aici, n-am avut liniște până la vizionarea filmului Nosso Lar. Ce este moartea? Unde plecăm? De ce atâtea boli? Unde dispar oameni și nu mai sunt găsiți? Cine e de vină pt sufletele copiilor avortați? De ce și după moarte, sufletele mai au nevoie de alinare?? Viața exemplară, fascinantă, umilă, dedicată în totalitate semenilor, îl recomandă pe Chico Xavier ca pe cel mai important releu spiritual contemporan. Citiți și alinați-vă durerea, frica, neputința, în fața morții. Întreaga colecție!"

Was this comment useful to you? Yes No