Reducere! Colecţia Chico Xavier Mărește

Colecţia Chico Xavier

nou

Autor: Chico Xavier
Editura: Ganesha
Format: 13x20 cm
Numar pagini: 5136 (18 volume)

Mai multe detalii

480,00 lei TVA inclus

-25,00 lei

505,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

Francisco Candido Xavier (2 aprilie 1910 - 30 iunie 2002) a lucrat neobosit ca medium şi a devenit cunoscut ca cel mai devotat lucrător în domeniul Spiritismului creştin. Şi-a dedicat întreaga viaţă spiritualităţii, angrenat în activitatea mediumnică, concomitent cu devoţiunea sa faţă de asistenţa socială şi spirituală, precum şi faţă de evoluţia fiinţei umane. Munca sa psihografică a produs 412 cărţi, din care 18 au fost traduse şi publicate până în prezent la Editura Ganesha.

1. Acum 2000 de ani în urmă 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 496

Emanuel - spirit ce a trăit pe pământ la începuturile creştinismului sub numele de Publius Lentulus - ne povesteşte această experienţă personală cu bogăţia de detalii care caracterizează toate cărţile sale, astfel încât să putem reflecta asupra „momentelor” preţioase care ne sunt oferite de-a lungul vieţii, momente ce sunt adesea irosite, întârziindu-ne astfel progresul şi evoluţia spirituală. Făcând referire la un astfel de moment, Maestrul Dumnezeiesc îi spune: „nimeni nu-ţi poate impune ceva împotriva voinţei tale, dacă tu vrei să nesocoteşti acest moment binecuvântat pentru un timp nedefinit!”

 

2. Lumina celestă 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 200

Dictată de spiritul Fratelui X, "Lumina celesta" este o colecţie de povestiri, un adevărat manual edificator ce ilustreaza subtilităţile luptei dintre Bine şi Rău. "Creaţiile umbrei se mişcă în adâncurile văii umane... Sunt caracatişele milenare ale războiului şi distrugerii. Ele se ridică din cenuşa depusă de secole şi ameninţă civilizaţia. Invadează ţările şi domină popoarele, pătrund în edificiile religioase şi în cămine, anihilează ideile superioare care hrănesc umanitatea şi îi despart pe fraţi, fluturând sabia morţii. Dar, atenţi la adunarea celestă, adevăraţii creştini din toate şcolile şi tendinţele, adunaţi în jurul Învăţătorului, repetă contemplând luminile lumii viitoare: „Lumină cerească! Lumină cerească!...”

 

3. Scrisori din lumea de dincolo 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 208

În timpul nostru pe Pământ, în timp ce materialismul compromite venerabilele edificii ale credin?ei pe calea pe care o parcurg oamenii, Iisus ne cere să semănăm Evanghelia reînviată transmisă de doctrina spiritistă. Având încredere în această modestă cărticică de propagare a ideilor novatoare – o lucrare fără prea mari pretenţii, care este doar un bob de adevăr – mă imaginez ca şi cum pun în mâinile dragului meu cititor, prin aceste Scrisori din lumea de dincolo, un pumn de vreascuri cu care să aprindă focul Noii Revelaţii.

 

4. Dezvăluiri din lumile invizibile ce există între Cer şi Pământ 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 280

Dezvăluiri din lumile invizibile ce există între Cer şi Pământ este un nou capitol al poveştii scrise de Chico Xavier sub dictarea spiritului din lumea de dincolo, André Luiz – după marele succes pe care l-a avut prima sa carte, Nosso Lar. Nimic din ceea ce trăim nu este întâmplător, toate fiinţele pe care le întâlnim şi toate evenimentele prin care trecem au un rost în legătură cu creşterea noastră spirituală. Pentru a beneficia de influenţa şi de ajutorul lor, nu trebuie decât să fim deschişi, cu atitudinea plină de puritate a unor copii care înţeleg că această lume este o magnifică şcoală, ale cărei lecţii suntem chemaţi să le învăţăm în fiecare zi.

 

5. Nosso Lar 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 200

O extraordinară relatare a unor experienţe spirituale din lumea de dincolo (Universul Astral). Cititorii vor descoperi impactul profund al învăţăturilor spirituale asupra conştiinţei fiintelor din lumea astrală, unde sufletul lasă în urmă măştile iluzorii ale lumii materiale.

 

6. Eliberarea 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 310

Cartea prezintă aventura lui Andre Luiz care, încântat de descoperirile sale dobândite după multă suferinţă şi conflict lăuntric, se întoarce în sfera Pământului pentru a le spune foştilor săi tovarăşi că dincolo de micile spaţii în care ei trăiesc, străluceşte o altă viaţă, mai intensă, care necesită o dezvoltare individuală specifică ce conduce apoi la o sublimă iluminare.

 

7. Amor şi destin 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 304

O transmisiune mediumnică revelatoare pentru mulţi dintre noi, cei însetaţi de adevăr, ce a fost dictată de spiritul Andre Luiz. Această carte îşi propune să afirme şi să vă înveţe pas cu pas că, deşi nu îi poţi scuti pe cei vinovaţi de suportarea consecinţelor propriilor greşeli, nici nu este cazul să permiţi ca cei învinşi să fie lăsaţi neajutoraţi, atât timp cât au acceptat ca lumina Ta (dumnezeiască) salvatoare să îi însoţească pe calea lor.

 

8. În slujba vieţii eterne 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 312

Al doilea volum tradus în România al popularului medium brazilian CHICO XAVIER! Această carte inspirată prezintă într-o formă accesibilă legile spirituale ale Lumii de Dincolo, locul în care sufletele se pregătesc pentru o nouă călătorie pe Pământ.

 

9. Mesagerii 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 368

Dragă prietene, dacă aspiri la lumina spirituală, dacă existen?a materialistă ţi-a obosit inima, aminteşte-ţi că în spiritualitate cercetarea interioară conduce întotdeauna către Infinit – care este descoperit atât în planul infinitezimal, cât şi în sferele stelelor îndepărtate – şi că doar transformarea individuală, în lumina Spiritualităţii Superioare, îşi va permite să bei din fântâna Vieţii Divine.

 

10. În lumea cea tainică glorioasă ce există în universul astral 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 336

Cei care trăiesc experienţa umană cu înţelegerea faptului că treptele scării sublime trebuie urcate cu preţul efortului personal, şi care se bucură de binecuvântările cereşti prin practica neobosită a Binelui, nu vor fi surprinşi de relatările oferite de acest mesager interesat de a-i sluji cu dragoste pe ceilalţi.

 

11. Justiţia divină 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 176

Contemplă lumea unde, datorită reîncarnării, te-ai întors ca să-şi răscumperi trecutul şi să construieşti adevărul. Străduieşte-te să faci cât de bine poţi în fiecare minut care trece. Orice eveniment exterior este un instrument pus în slujba noastră. Existenţa pământeană este o luptă benefică.

 

12. Acţiune şi reacţiune 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 360

În această lucrare, se dezvăluie o mică parte din ce anume se petrece în zonele inferioare în care merge conştiinţa vinovată după moartea fizică. Autorul doreşte să sublinieze importanţa existenţei fizice ca fiind o adevărată binecuvântare a Îndurării dumnezeieşti, o oportunitate pentru noi de a ne adapta la mecanismul Justitţiei infailibile. Atât pe Pământ, cât şi dincolo de el, cu cât mai avansată spiritual este fiinţa umană, cu atât mai responsabilă devine ea de căderea pe calea spinoasă a vinovăţiei, deoarece este conştientă de verigile conştiinţei sale.

 

13. Cronici din lumea de dincolo 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 240

Oferim spre delectare celor însetaţi de studiu şi iubitorilor de arte frumoase „Cronicile sale din lumea de dincolo”, dictate lui Chico Xavier de către spiritul Humberto de Campos, reproduse în aceste pagini ca un simbol al măreţiei, cu siguranţă, dar şi un simbol al elevări spirituale, întrucât este dedicat „sufletelor bune".

 

14. Emisarii Luminii 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 474

Moartea trupului nu este sfârşitul. Este doar un capitol ce urmează în cartea evoluţiei şi a dezvoltării fiinţei. Andre Luiz vine pentru a povesti despre serviciul divin al „Emisarilor Luminii” şi pentru a explica faptul că oamenii sunt fiinţe eterne, ce trăiesc temporar în templul viu al cărnii terestre; el lămureşte, de asemenea, de ce corpul subtil nu este un corp alcătuit dintr-un abur nebulos, ci este o structură vie după care sunt modelate celulele fizice, că legăturile de iubire şi de ură ne urmează în fiecare arenă a vieţii; că reîncarnarea este ghidată de puteri spirituale sublime.

 

15. Itinerar Spiritual 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 152

Prin intermediul cuvintelor marilor îndrumători, vei urmări sublimele povestiri ce provin din infinit, vei auzi multe voci prietenoase flatându-ţi personalitatea, vei afla veşti care te vor cufunda în extaz, şi totuşi, numai cu ajutorul lui Iisus, printr-o viaţă bine trăită în conformitate cu învăţătura Evangheliei, ne putem restructura individualitatea eternă, pentru a realiza sublima ascensiune către Conştiinşa Universului. Aceste pagini lipsite de pretenţii sunt un apel la unirea forţelor noastre în jurul lui Cristos, Domnul şi Stăpânul nostru.

 

16. Exorcizarea Răului 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 112

Iisus ne învaţă că actul de vindecare a fiinţei posedate nu este un fel de vânătoare a fenomenului, ci, mai degrabă, o muncă răbdătoare, însoţită de iubire, cunoaştere şi un raţionament profund asociat credinţei. Această carte prezint o sinteză importantă în efortul de a ajuta prin intermediul muncii colaboratorilor spirituali, în diverse împrejurări, celor care suferă de pe urma proceselor de persecuţie şi posedare.

 

17. În lumea uimitoare şi plină de taine a mediumnităţii 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 272

Reflectând asupra viitorului comunităţii pământene, André Luiz a scris aceste câteva pagini referitoare la mediumnitate, înţelegând importanţa crescândă a schimbului spiritual dintre oameni. Cu cât fiinţele umane avansează mai mult pe spirala evoluţiei, cu atât percep mai clar că moartea nu înseamnă încetarea vieţii. Acum, mai mult ca oricând, oamenii se consideră o conştiinţă conţinută între nişte forţe şi fluide combinate temporar în scopuri educative. Ei încep treptat să înţeleagă faptul că mormântul reprezintă poarta spre reînnoire, aşa cum leagănul reprezintă accesul la experienţa umană şi îşi dau seama că şederea lor pe planetă constituie o călătorie al cărei destin vizează stadiile unui Progres superior.

 

18. Viaţa continuă în lumea de dincolo 
Format: 13x20 cm / Număr pagini: 336

Această carte conţine multe elemente ce ţin de propria noastră poveste în timp şi spaţiu, îndemnându-ne să medităm şi să ne autoexaminăm, realizând că viaţa continuă, plină de speranţă şi efort, progres şi realizări în fiecare sector al vieţii cosmice, cu respectarea legilor divine. Această viaţă de după moarte poate fi mai lungă sau mai scurtă, dar este finită ca durată, deci, la un moment dat, expirând timpul necesar de şedere în planurile subtile ale manifestării, omul trebuie să se reîncarneze. Aceasta se va petrece pe Pământ sau pe o altă planetă. Doctor Papus spune că: „Înainte de a reveni pe Pământ, sau pe o altă planetă, orice spirit vede încercările pe care le va avea de trecut şi nu se reîncarnează decât după ce le-a acceptat în mod conştient”.

22 alte produse din aceeași categorie: