O povestire cu tâlc despre modul viclean în care acţionează entităţile malefice Mărește

O povestire cu tâlc despre modul viclean în care acţionează entităţile malefice

nou

Autor: Gregorian Bivolaru
Editura: Shambala
Format: 13x20 cm
Numar pagini: 172

Mai multe detalii

21,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

O poveste cu tâlc despre modul viclean în care acţionează entităţile malefice aflate în slujba lui Satana pentru a împiedica aspiranţii spirituali să pună în practică şi să fructifice atât Adevărurile, cât şi Tainele dumnezeieşti, care le-au fost revelate prin intermediul Ghidului spiritual.

CUPRINS
1. O povestire cu tâlc despre modul viclean în care acţionează entităţile malefice aflate în slujba lui Satana pentru a împiedica aspiranţii spirituali să pună în practică şi să fructifice atât Adevărurile, cât şi Tainele dumnezeieşti care le-au fost revelate prin intermediul Ghidului spiritual
2. Încercări spirituale, tentaţii, capcane şi felurite curse demoniace perfide ce este cu putinţă să ne apară de îndată ce ne angrenăm şi apoi înaintăm pe o cale spirituală autentică
Câteva exemple de curse demoniace perfide ce este cu putinţă să apară pe calea spirituală
3. LEGEA SPIRITUALĂ A DĂRUIRII OCULTE (aspecte exoterice)
4. Aspecte esenţiale referitoare la cauzele şi mecanismele ascunse ale îndoielilor demoniace şi la modalităţile prin care le putem demasca, triumfând în mod definitiv asupra lor
Un mesaj special de la Grieg
Spre luare aminte: sinteza trăsăturilor predominante ale demonilor
Un exemplu celebru de îndoială demoniacă ce figurează în Noul Testament
Alte exemple de idei distructive ce ilustrează starea de îndoială demoniacă
Aforisme semnificative, care ne pun în gardă cu privire la cele 17 pericole nebănuite ale îndoielilor demoniace
Efectul năucitor al îndoielilor demoniace: negarea prostească a evidenţelor
Sfaturi benefice pentru contracararea stării de îndoială demoniacă şi triumful definitiv asupra ei
Argumente finale importante
GLOSAR DE TERMENI


ADEVĂRUL ULTIM DIVIN (fragment din Capitolul "GLOSAR DE TERMENI")
Cuvântul „adevăr“ este conex cu latinescul veritas (conform lingvistului Alexandru Philippide, termenul s-a structurat pe baza unui compus de tipul ad-de-verum). În greaca veche, pentru cuvântul „adevăr“ există termenul aletheia (etimologic vorbind, acesta are înţelesul de „neuitare“, pentru că rezultă din compunerea cuvântului lethe [uitare] cu particula negativă „a“, dar este întrebuinţat cu sensul de „realitate“, „adevăr dezvăluit“).
Adevărul afirmă sau evidenţiază o corespondenţă sau o anumită oglindire care face posibilă cunoaşterea autentică. Cunoaşterea adevărului evidenţiază de fiecare dată un anumit proces de intrare în stare de rezonanţă ocultă® între conştiinţa subiectului cunoscător şi realitatea, fiinţa sau obiectul pe care aceasta vrea să o cunoască. Acest proces îi permite fiinţei umane să descopere, în felul acesta, chiar în
universul său lăuntric care este Adevărul referitor la acea fiinţă, acel obiect sau aspect.
Adevărul Ultim sau Adevărul Divin la care au la un moment dat acces anumite fiinţe umane, datorită transformării lor spirituale rodnice, este, se poate spune, veşnic, solid, revelator, misterios, înălţător, inefabil, durabil, stabil şi el evidenţiază totodată fidelitatea indescriptibilă, enigmatică a unei sui generis alianţe care apare între fiinţa umană respectivă şi Dumnezeu Tatăl.
În viziunea celor înţelepţi, nu se poate vorbi niciodată despre un Adevăr Ultim Divin care să fie străin de Principiul Suprem. Pentru a înţelege această afirmaţie, este necesar să enunţăm succint ce este în realitate Principiul Suprem. Principiul Suprem este Originea originilor, Unitatea cea fără început, Eternul Absolut sau, altfel spus, Dumnezeu Tatăl, care se află atât dincolo de Manifestare, cât şi dincolo de Nemanifestare. Principiul Suprem este o ipostază a lui Dumnezeu Tatăl, care se situează dincolo de orice înţelegere obişnuită şi care, totodată, este non-dual (lipsit de dualitate). În viziunea marilor
înţelepţi, el are o importanţă metafizică fundamentală. Prin urmare, se poate spune că Principiul Suprem este ceea ce înţelepţii Orientului numesc Brahman (Dumnezeu), Cel ce există dincolo de orice distincţie, fiind în mod absolut necondiţionat.
Atunci când se vorbeşte despre Adevărul Divin ca atare, se face întotdeauna, în mod inevitabil, referinţă directă la Principiul Suprem, căci în afara Principiului Suprem, nimic – fără excepţie – nu deţine propriul său fundament. Această referire la Principiul Suprem originar implică în mod necesar că orice relaţie a noastră cu Adevărul Divin trebuie să treacă prin recunoaşterea subordonării noastre faţă de imperativele obiective, tainice ale imuabilelor legi principiale şi supraumane. Iată pentru ce se spune că numai Adevărul Ultim, atunci când este revelat în propriul nostru univers lăuntric, ne face
cu adevărat să devenim liberi din punct de vedere spiritual. Apostolul Ioan subliniază acest aspect fundamental în Evanghelia sa, atunci când citează cuvintele lui Iisus:
„Cunoaşteţi Adevărul, şi atunci Adevărul vă va elibera.“

30 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (0)