La picioarele Maestrului

Aceasta carte contine uimitoarele profetii ale lui Sundar Singh cu privire la Romania.


Autor: Sundar Singh
Editura: Sapientia
Pagini: 112
Format: 13 x 20 cm


10,00 lei

Descriere

Sundar Singh este un binecunoscut înţelept şi iluminat indian. El s-a născut în anul 1889 în India, în oraşul Rampur, regiunea Punjab şi a murit în anul 1933. A fost crescut în spiritul culturii şi religiei indiene. Încă de mic, mama sa obişnuia să-l ducă la un sadhu, un om sfânt care trăia în pădure, în solitudine.
Când Sundar avea doar paisprezece ani mama sa, pe care o iubea foarte mult, a murit. Rămas fără dragostea şi căldura ei părintească, Sundar a devenit un tânăr foarte impulsiv. Crescut fiind în spirit tradiţionalist, el se împotrivea oricărei idei, credinţe sau religii străine şi mai ales creştinismului. Ura sa împotriva creştinilor a culminat cu arderea pagină cu pagină a Bibliei în public.
Aspiraţia lui de a cunoaşte sensul vieţii era atât de mare încât a decis că se va arunca sub roţile trenului dacă Dumnezeu nu-i va revela adevărata Cale a Păcii Interioare, în noaptea în care se ruga fierbinte lui Dumnezeu să-i arate Calea, aşteptând ora de sosire a trenului (sub care voia să se arunce dacă nici o revelaţie nu ar fi survenit) i s-a arătat însuşi Iisus Hristos care l-a privit cu compasiune şi l-a întrebat: „De ce mă persecuţi? Am murit pentru tine…”.
Această experienţă spirituală extraordinară a transformat complet viaţa tânărului Sundar. Datorită devoţiunii totale faţă de Iisus a fost îndepărtat de familia lui şi a îmbrăcat roba portocalie a sadhu-şilor. Purtând cu sine doar Noul Testament, el a început să răspândească mesajul iubirii, păcii şi al renaşterii prin şi întru Iisus Hristos în întreaga lume. A călătorit mai întâi prin India şi Tibet, apoi în Occident: în Marea Britanie, în Statele Unite, în Australia în anul 1920 şi din nou în Europa în anul 1922. Cu această ocazie el a vizitat şi România făcând, cu privire la viitorul spiritual al ţării noastre, profeţii care au devenit deja celebre (vezi Anexa I). Simplitatea, iubirea şi libertatea obţinute prin iubirea şi devoţiunea faţă de Hristos impregnează „mesajul său, indiferent de limba în care este rostit.
După prima viziune a lui Iisus, Sundar Singh a mai avut nenumărate experienţe spirituale de acest gen: ele apăreau spontan, în timp ce se ruga sau medita, uneori şi de câte opt sau zece ori într-o lună. El a avut, deci, parte de graţia de a fi la picioarele Maestrului, la picioarele lui Iisus Hristos, de a-I pune întrebări şi de a-I asculta cuvintele simple, pătrunse de Adevăr, care răspundeau nelămuririlor sale.
Scriind cartea pe care o aveţi acum în mână, Sundar Singh împarte cu noi această graţie, revelându-ne din adevărurile tulburătoare care i-au fost şi lui revelate. Exprimarea lor este simplă, firească şi emană radiaţia plăcută, liniştitoare, inspiratoare şi iluminatoare a Celui care le-a rostit. Uneori mesajul face trimiteri la fragmente din Vechiul Testament şi din Noul Testament care au menirea de a puncta evenimente arhetipale din viaţa omenirii sau de a sublinia anumite semnificaţii. Ele conţin adevăruri etern valabile (despre care au vorbit dintotdeauna marii înţelepţi ai omenirii şi sfintele scripturi) sau pilde de comportament pline de învăţăminte valoroase pentru viaţa fiecărui om.
Textul este impregnat de iubirea Maestrului pentru discipol şi de devoţiunea profundă a discipolului faţă de Maestru, faţă de Iisus Hristos. Sundar Singh însuşi ne sfătuieşte să citim având mintea liniştită şi fiind într-o stare de devoţiune faţă de Dumnezeu, pentru a putea pătrunde esenţa revelaţiilor, pentru a putea simţi ceea ce a vrut să ne transmită şi, ceea ce este şi mai important, pentru a le putea transpune în viaţa noastră de zi cu zi, în faptele, gândurile şi vorbele noastre.
Cartea este expresia unei minţi controlate şi rafinate prinexperienţă şi meditaţie, aleasă de către Dumnezeul iubirii şi al copasiunii să-L facă cunoscut în viaţă ca şi în cuvinte.
Viaţa lui Sundar Singh a constituit un adevărat exemplu spiritual: cei care l-au cunoscut spun că era nu- numai o prezenţă plăcută, ci şi o forţă impulsionantă pentru vieţile celor mulţi care au stat, alături de el, la picioarele Maestrului. Iar în ceea ce priveşte cuvintele sale – ele se. caracterizează prin simplitate şi bun simţ, având în acelaşi timp semnificaţii profunde şi pătrunzând în însăşi esenţa problemelor spirituale.
Fie ca aceste experienţe spirituale deosebite ale lui Sundar Singh să ne transforme şi să ne îmbogăţească şi nouă viaţa, aducându-ne împreună la picioarele Maestrului, la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce sălăşluieşte tainic în inima fiecăruia dintre noi.
Punem această carte la picioarele Maestrului…

CUPRINS:

PREFAŢA EDITURII … 3
PREFAŢĂ … 6
INTRODUCERE … 7
Prima viziune … 7
A doua viziune … 7
I. MANIFESTAREA PREZENŢEI LUI DUMNEZEU … 11
Partea întâi … 11
Partea a doua … 14
II. PĂCATUL Şl MÂNTUIREA … 21
Partea întâi … 21
Partea a doua … 26
III. RUGĂCIUNEA … 33
Partea întâi … 33
Partea a doua … 37
Partea a treia … 41
IV. SERVIREA SEMENILOR … 47
Partea întâi … 47
Partea a doua … 52
V. CRUCEA Şl MISTERUL SUFERINŢEI … 59
Partea întâi … 59
Partea a doua … 63
VI. RAIUL Şl IADUL … 68
Partea întâi … 68
Partea a doua … 73
Rugăciune … 76
ANEXA I – PROFEŢIILE LUI SUNDAR SINGH … 77
Misiunea spirituală a României … 77
PREAMBUL … 77
Textul propriu-zis al profeţiilor lui Sundar Singh … 78
ANEXA II – DOCUMENTE DESPRE IISUS HRISTOS … 95
Raportul lui Publius Lentullus … 95
Scrisoarea soţiei lui Pilat din Pont, Claudia Procula, adresată prietenei ei, Fulvia Romelia … 97

FRAGMENT DIN CARTE:

I. MANIFESTAREA PREZENŢEI LUI DUMNEZEU
Partea întâi
Discipolul: O, Maestre, fântână a Vieţii! De ce te ascunzi de cei care Te adoră şi nu bucuri ochii care doresc să Te vadă?
Maestrul: 1. Copilul meu, adevărata fericire nu provine din vederea ochilor, ci din viziunea spirituală şi depinde de inimă, în Palestina mii de oameni M-au privit, dar nu toţi au obţinut adevărata fericire. Prin ochii muritori pot fi percepute doar lucrurile muritoare, pentru că ochii cărnii nu pot privi la un Dumnezeu nemuritor şi nici la fiinţele spirituale. De exemplu, tu însuţi nu-ţi poţi vedea propriul tău spirit. Atunci, cum poţi să-ţi vezi Creatorul? Dar atunci când ochii spirituali sunt deschişi cu siguranţă îl vei vedea pe El, care este Spiritul. Deşi tu acum Mă vezi, nu Mă vezi cu ochii tăi de carne, ci cu ochii spiritului.
Dacă, aşa cum spui tu, mii de oameni M-au văzut în Palestina atunci s-au deschis ochii lor spirituali sau Eu am devenit muritor? Răspunsul este: Nu, Eu am luat un corp muritor astfel încât în el să pot răscumpăra păcatele lumii; şi, când lucrarea Mântuirii celor păcătoşi a fost săvârşită, ceea ce era nemuritor a transfigurat în glorie ceea ce era muritor. Astfel, după înviere, au putut să Mă vadă doar aceia care au primit viziunea spirituală3.
2. Mulţi sunt în această lume cei care ştiu despre Mine, dar nu Mă cunosc; adică, ei nu au nici un fel de relaţie personală cu Mine; de aceea nu au adevărata înţelegere a naturii Mele, nu cred în Mine şi nu Mă acceptă ca fiind Mântuitorul şi Stăpânul lor.
Este ca şi cum cineva i-ar vorbi unui orb din naştere despre culori cum ar fi roşu, albastru, galben; acesta va rămâne total inconştient de frumuseţea şi farmecul lor. El nu le poate atribui nici o valoare deoarece doar a auzit despre ele şi cunoaşte diferitele lor nume. Dar în privinţa culorilor, el nu poate avea nici o concepţie autentică până când ochii lui nu se vor deschide. La fel, până când ochii spirituali ai omului nu se deschid, oricât de învăţat ar fi, el nu Mă poate cunoaşte, nu-Mi poate vedea gloria şi nu poate înţelege că Eu sunt Dumnezeu întrupat.
3. Sunt multe fiinţe credincioase care sunt conştiente de prezenţa Mea în inimile lor; aceasta le aduce viaţă spirituală şi pace, dar cu toate acestea, ele nu mă pot vedea. Ochiul poate vedea multe lucruri; totuşi, dacă picurăm leacuri în ochi el nu mai vede pentru câteva clipe. Prezenţa leacului este însă resimţită ca purificând ochiul interior şi aducând puterea vederii.
4. Adevărata pace care este generată de prezenţa Mea în inimile celor care cred cu adevărat nu poate fi văzută; simţindu-i puterea, ei devin însă cu adevărat fericiţi. Ei nu pot vedea nici această fericire a minţii sau a inimii prin care se bucură de pacea prezenţei Mele. La fel, simţul gustului care rezidă în limbă şi dulceaţa percepută de aceasta din urmă sunt ambele invizibile, în acelaşi mod, Eu dau copiilor Mei viaţă şi bucurie cu ajutorul…

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.