Dao De Jing
Cartea despre Dao si virtute

28,00 lei

Editura Herald

Colectia Princeps

Format 13×22 cm

158 pagini

 

Descriere

Dao De Jing, scris în sec. VI î.Hr., este un text clasic al daoismului filosofic, care a influenţat profund toate sistemele de gândire precum şi religiile Chinei. Cu excepţia Bibliei, acest text de numai 5000 de caractere a cunoscut cea mai largă popularitate, fiind tradus în majoritatea limbilor. In urma răspândirii lui Dao De Jing pe durata a două milenii şi jumătate, a ieşit la iveală un fapt uimitor, anume că Lao Zi este un fluviu care adună apele culturii orientale şi occidentale, devenind o comoară a înţelepciunii lumii şi că influenţa sa trece de la cercurile academice la societate, de la teorie la viaţa oamenilor de toate zilele.

Su Yan

 

Dao desemnează realitatea ultimă, misterioasă şi insesizabilă, fons et origo a oricărei creaţii, temei al întregii existenţe”.

Mircea Eliade

 

„Cine nu a citit Dao De Jing a lui Lao Zi nu poate spune că a pă­truns în adâncul culturii chineze.”

Lu Xun

 

„Cartea lui Lao Zi este precum un izvor, precum o fântână pururea nesecată şi plină de comori; nu ai decât să arunci o găleată şi vei intra în posesia lor”.

Friedrich Nietzsche

 

Cartea de faţă este ultima traducere în limba română a lui Dao De Jing – Cartea despre Dao şi virtute a lui Lao Zi. Prezenta versiune este bazată pe textul original lăsat de „Bătrânul Maestru” în chineza veche, un text eliberat de inter­pretările care, la cei mai mulţi traducători chinezi sau de altă sorginte, au ajuns să înlocuiască multe din versetele originale mai dificil de înţeles.

Printre textele de referinţă privitoare la interpretarea cărţii lui Lao Zi, în afară de cele antice ale lui He Shanggong şi Wang Bi, se numără şi cele ale lui Feng Dapu, Yang Jialuo, Liu Si, Ren Jiyu, Chen Guying, Yuan Zhiming şi Lin Yutang. Am studiat toate aceste interpretări şi am preluat din ele ceea ce mi s-a pă­rut a fi esenţial. Am introdus, acolo unde este cazul, propria mea interpretare sau o nuanţă care exprimă mai bine cuvintele lui Lao Zi. Pentru lămuriri suplimentare îl rog pe cititor să con­sulte notele de subsol.

Primind educaţie, trăind şi lucrând în România, nutresc un sentiment deosebit faţă poporul român şi valorile sale funda­mentale. Cultura română poartă amprenta puternică a religiei creştine. Am constatat că în Dao De Jing există multe elemente similare cu cele ale religiei creştine. De exemplu, Dao al lui Lao Zi este creator, iubitor şi drept, asemănându-se în această pri­vinţă cu Dumnezeul creştinilor, iar Omul Sfânt este întruchipa­rea lui Dao, aşa cum Isus Hristos este „strălucirea slavei şi chi­pul fiinţei lui Dumnezeu” (Ev. 1:3).

Prin această nouă versiune, am dorit să ofer cititorului ro­mân şansa de a cunoaşte o parte importantă din comoara popo­rului chinez: începuturile şi totodată culmea filozofiei chineze.

Am tradus Dao De Jing mânată fiind şi de dorinţa de a apropia pe Lao Zi de o cultură creştină inspirată de acelaşi Creator al universului.

Orice sugestii referitoare la neajunsurile traducerii de faţă vor fi socotite binevenite în vederea îmbunătăţirii versiunii în limba română a acestei opere de o valoare universală, adevărată punte între culturi.

Su Yan

 

Cuprins

Argument

Cuvânt introductiv

  1. Lao Zi şi premisele apariţiei lui Dao de Jing
  2. Structura lui Dao de Jing

III. Răspândirea lui Dao De Jing

Dao De Jing

Anexe:

Cronologie

Bibliografie selectivă

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.